Ergomotion werkt met zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen waarmee wij uw organisatie de beste kwaliteit leveren om uw werknemers bij te staan. U kunt een maatwerk contract afsluiten met een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts, geheel volgens eigen wensen en verlangens.

U voldoet hiermee aan uw wettelijke verplichtingen en houdt zelf optimaal de regie over uw personeelsbeleid in handen.

De bedrijfsartsen werken veelal ‘in company’ waardoor deze toegankelijker is voor de medewerker. Bij een verzuimende werknemer zorgt de bedrijfsarts voor de juiste begeleiding. Hierin staat een activerende benadering van de werknemer centraal. Denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen en optimaliseren van herstelgedrag spelen hierbij een belangrijke rol.

De bedrijfsartsen werken vanuit het “eigen-regie-model”. Daar hoort een intensieve betrokkenheid van de leidinggevende bij de verzuimbegeleiding bij.Betrokken, persoonlijk en exclusief, met korte lijnen, en kennis van (uw) zaken.