Partners en netwerk

Wij werken op projectbasis samen met  een landelijk dekkend netwerk van ervaren professionals die elkaars competenties aanvullen en versterken. Wij werken samen met associates en freelancers.

Frits Stam

“De revalidatiegeneeskunde heeft een vergelijkbare visie op gezondheid en de door ziekte optredende beperkingen en handicaps, met als doel zo goed mogelijk functioneren (participatieniveau) en dus ook werkhervatting in eigen of aangepast (eigen) werk.” Sinds 2002 geregistreerd als bedrijfsarts en met ervaring in de verzekeringsgeneeskunde.  Voor veel branches gewerkt variërend van zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg, het wegvervoer, de industrie tot en met het onderwijs. Voor zowel MKB als 500+ bedrijven dienstverlening verricht. De combinatie van bedrijfsarts zijn met het gedeeltelijk curatief werkzaam zijn is voor de  bedrijfsgeneeskundige praktijk zeer nuttig gebleken.

Roy Versteegen

“Het onderzoeken en ontwerpen van een gezonde, veilige en efficiënte werksituatie vormt een belangrijke bijdrage van de ergonomie aan een succesvolle bedrijfsvoering”.
Roy is geregistreerd ergonoom en is lid van de beroepsvereniging van geregistreerde ergonomen (ReN). Zijn ergonomische kennis en ervaring heeft hij opgedaan bij verschillende arbodiensten (ArboNed, ArboUnie) en enkele grote bedrijven. Zijn aandachtsgebieden zijn: fysieke belasting en RSI, (her)inrichting van (kantoor)werkplekken en productontwerp. Ook houdt hij zich bezig met de wet- en regelgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden en voert hij risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E) uit.

Roland Scholts

” Verbetering van werkomstandigheden heeft altijd gunstige effecten. Niet alleen leidt het tot verantwoorde lichamelijke belasting, ook geeft het grotere tevredenheid. Deze twee effecten bij elkaar leiden tot een hoger productiviteit.
Met ruim 8 jaar ervaring als arbocoordinator cq preventiemedewerker weet Roland Scholts wat er speelt op de werkvloer en vooral welke werkverbeteringen doeltreffend zijn en welke niet. Zijn ervaring strekt zich uit van de Telegraaf Media Groep tot grote thuiszorginstellingen waarin hij oa bedrijfsfitnesscentra opzette, arbo-beleid opzette en implementeerde, projectbegeleiding en risico inventarisaties en het bijhorende plan van aanpak uitvoerde.

Iwan Kind

“Het bevorderen van lichaamsbewustwording, gedragsverandering en eigen verantwoordelijkheid creëert een basis voor een gezonde organisatie”
Als paramedicus (oefentherapeut-Mensendieck) in de reguliere praktijk maakte hij de opkomst van RSI mee en specialiseerde hij zich in het geven van training, coaching en advies om klachten en verzuim als gevolg van fysieke belasting en stress te voorkomen en te verminderen. In 1996 richtte hij Ergomotion op. “Onze werkvloer is bij de opdrachtgever”.

Esther Hoonhout

Je eigen modus vinden, waarin je op economische wijze met je energie omgaat zorgt voor een effectieve manier van werken en productiever resultaat.
Als Haptotherapeut en oefentherapeut-Mensendieck in de reguliere praktijk behandelde zij veel cliënten met stress-gerelateerde klachten. Steeds terugkerende thema’s daarbij zijn eigen grenzen ontdekken, balans vinden tussen belasting en belastbaarheid, optimaal met stress/werkdruk leren omgaan, actieve rol aannemen in je eigen gezondheid.

Richard Sloot

“Mensen leren gezond te bewegen in relatie tot hun hulpvraag, de dagelijkse activiteiten en individuele mogelijkheden op en naast de werkvloer!”
Als oefentherapeut-Cesar nog steeds werkzaam in de reguliere praktijk en actief op verschillende andere gebieden binnen de zorg, is hij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Binnen Ergomotion is hij onze specialist in het geven van advies en trainingen op het gebied van fysieke belasting, werkplekonderzoeken en het trainen en opleiden van intern deskundigen.