werkbelevingsonderzoek

Veel organisaties willen graag weten hoe tevreden de medewerkers zijn binnen de eigen organisatie met verschillende aspecten van het werk. Dat is interessante en nuttige informatie, omdat dit iets zegt over de motivatie en prestaties van uw personeel.

Wat is een werkbelevingsonderzoek?

Middels een werkbelevingsonderzoek wordt min of meer objectief worden vastgesteld of werknemers dreigen uit te vallen door psychische klachten, zoals overspannenheid of burn out.
De werkbelevingsonderzoeken zijn altijd maatwerk en worden in nauwe samenwerking met de klant afgestemd en uitgevoerd. Ergomotion hanteert daarbij de filosofie dat het niet gaat om het onderzoek op zich, maar om het uitvoeren van verbeteringen. Het onderzoek is in onze aanpak dus een middel en geen doel op zich. Wat ons betreft is de Human Resource Scan de start van een traject om de organisatie te verbeteren.

Zo ziet een werkbelevingsonderzoek er uit

Het onderzoek vindt plaats door middel van betrouwbare vragenlijsten en interviews en is modulair van opzet. Aan de hand van de behoefte van de klant kunnen extra thema’s aan de vragenlijst worden toegevoegd, waar het management iets over wil weten. De vragenlijst die wordt gebruikt is de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van Arbeid (VBBA), een vragenlijst die zich in de praktijk heeft bewezen en die ook inzicht kan geven in individuele gezondheidsbeleving van een medewerker.

Wat kunt u van een werkbelevingsonderzoek verwachten?

Dankzij deze individuele diagnostiek kunnen medewerkers worden uitgenodigd voor een preventief gesprek bij een arbeidsdeskundige. Bijvoorbeeld ter voorkoming van verzuim als gevolg van werkstress. Een ander voordeel van de vragenlijst is dat er een benchmark (vergelijking) kan worden uitgevoerd zodat de organisatie zich kan vergelijken met andere overeenkomstige bedrijven of instellingen.

Wat Ergomotion betreft begint het echte werk na het onderzoek, wanneer de organisatie aan de slag gaat met het vertalen van de resultaten naar praktische verbeteringen voor de organisatie.

Wij helpen de organisatie desgewenst bij het opstellen van actieplannen en het implementeren van adviezen. Helaas zien we in de praktijk al veel te vaak dat er goede onderzoeken worden uitgevoerd, maar dat er niets wordt gedaan met de resultaten. Met onze actiegerichte aanpak brengen we daar verandering in aan en zorgen voor maximale betrokkenheid van alle medewerkers.

Meer weten over werkbelevingsonderzoek?