Artikelen door Ergomotion

Kosten-baten overzicht van de RI&E

Bij ondernemers en management bestaat vaak het gevoel dat het uitvoeren een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) het plan van aanpak en het organiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert. Onderzoek laat echter zien dat 1 euro investeren in gezond en veilig werken gemiddeld 2,20 euro […]

Belangrijkste veranderingen Arbo wetgeving

Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn onder andere: 1 Nadruk op onafhankelijke en adviserende rol van de bedrijfsarts Er moet verplicht een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners komen, met daarin de volgende punten: de bedrijfsarts kan […]

OIRA (het Online Interactive Risk Assessment)

Begin februari is OIRA (het Online Interactive Risk Assessment waarin veel RI&E instrumenten zijn gemaakt) ge-update naar versie 2.0. De belangrijkste veranderingen zijn: een strakkere lay-out, samenvoeging van de evaluatie en inventarisatie fase en aanvullende, overzichtelijke rapportages. Ook is het nu mogelijk om zelf risico’s toe te voegen. De OiRA RI&E is hiermee toegankelijker en […]

22 Miljoen voor duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Wie werkt aan duurzame inzetbaarheid, werkt aan meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Daaraan levert ESF een subsidie voor bedrijven en (overheids)instellingen. Thema’s en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn: Bedrijfs-of organisatiescan […]