Kosten-baten overzicht van de RI&E

Bij ondernemers en management bestaat vaak het gevoel dat het uitvoeren een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) het plan van aanpak en het organiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert. Onderzoek laat echter zien dat 1 euro investeren in gezond en veilig werken gemiddeld 2,20 euro oplevert (bron: International Social Security Association). Investeren in een veilige en gezonde werkplek bespaart niet alleen kosten door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar draagt ook bij aan medewerkerstevredenheid, de productiviteit en de bedrijfscontinuïteit.
Onlangs publiceerde het Steunpunt RI&E een overzicht van de kosten en baten van een RI&E.  Deze geeft een handig overzicht van de welke kosten de RI&E met zich mee brengt en wat de baten zijn.

 

 

 

Belangrijkste veranderingen Arbo wetgeving

Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn onder andere:

1 Nadruk op onafhankelijke en adviserende rol van de bedrijfsarts

Er moet verplicht een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners komen, met daarin de volgende punten:

 • de bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken
 • de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure
 • de bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers
 • de bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion
 • de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
 • de bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

2 Medezeggenschap

De arbodienst moet voortaan nauw samenwerken met een vertegenwoordiging van het personeel. Ook komt krijgt er instemmingsrecht van de OR of MR bij de benoeming van de preventiemedewerker.

3 Beter onderkennen beroepsziekten

De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. In 2020 volgt een evaluatie. Als uit de evaluatie in 2020 geen verbetering blijkt wordt een bestuurlijke boete ingevoerd voor niet-melden. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit besluit dan nog behandelen.

4 Meer preventie

Preventie is natuurlijk de sleutel.  Daarvoor worden een aantal maatregelen ingevoerd:

 • De invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
 • Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
 • Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol.
 • De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de medezeggenschap plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

5 Handhaving

De Inspectie SZW gaat handhaven op de aanwezigheid van een basiscontract. Bij het niet melden van beroepsziekten kan er een boete worden gegeven.

Bron: arboportaal

22 Miljoen voor duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.
Wie werkt aan duurzame inzetbaarheid, werkt aan meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.
Daaraan levert ESF een subsidie voor bedrijven en (overheids)instellingen.

Thema’s en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit

Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november tot en met 25 november 2016 een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-. Meer informatie over de subsidie vind U hier.

Meer weten?
Wilt u gebruik maken van de regeling voor duurzame inzetbaarheid?  Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Een uur bewegen compenseert schadelijke gevolgen zitten

bewegen werkElke dag een uur bewegen compenseert de schadelijke gevolgen van acht uur per dag op een stoel doorbrengen, zeggen Noorse wetenschappers. 

Te weinig bewegen wordt in verband gebracht met een hoger risico op ziekten als diabetes, hartziekten en bepaalde typen kanker.

De Noorse School of Sport Sciences analyseerde gegevens uit dertien bestaande onderzoeken, waarin in totaal ruim een miljoen proefpersonen zijn onderzocht. De resultaten verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

De deelnemers van deze onderzoeken werden in groepen verdeeld op basis van hun hoeveelheid beweging per dag: van ‘zitters’ die minder dan 5 minuten per dag bewogen tot sportieve mensen die dagelijks 60 tot 75 minuten bewogen.

Groot belang

Deelnemers die acht uur per dag zaten, maar daarnaast fysiek actief waren, bleken een veel lager risico te hebben om vroegtijdig te overlijden dan mensen die weliswaar minder zaten maar ook minder bewogen.

“Voor veel mensen die naar hun werk forenzen en een kantoorbaan hebben, valt lang zitten niet te vermijden. Vooral voor deze mensen kunnen we het belang van genoeg bewegen niet genoeg benadrukken”, zegt onderzoeksleider Ulf Ekelund.

“Of dat nu is in de vorm van een lunchwandeling, een rondje hardlopen ‘s ochtends of fietsen naar je werk. Een uur per dag bewegen is optimaal, maar als dat niet lukt, verlaagt een beetje bewegen ook al je risico.”

Televisie

Verder bleek televisie kijken ongezonder dan veel achter een bureau zitten. Meer dan drie uur televisie kijken verhoogde bij alle deelnemers het risico op vroegtijdig overlijden, behalve bij de actiefste groep.

Enkele mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat mensen voor de televisie veel tussendoortjes eten, of na het eten televisie kijken, wat de stofwisseling vertraagt.

Bron: Nu.nl

De impact van de preventiemedewerker in MKB-bedrijven

preventiemedewerkerWat levert het aanstellen van een preventiemedewerker nu precies op? Een veel gehoorde vraag die lastig is te vatten in harde cijfers of geld. TNO interviewde MKB-bedrijven met de vraag wat investeren in veilig en gezond werken hun oplevert. Met vier concrete praktijkvoorbeelden wordt op www.depraktijk.inpreventie.nl de toegevoegde waarde in deze vier MKB-bedrijven getoond, inclusief concrete resultaten.

De praktijkvoorbeelden zijn gepresenteerd vanuit de verschillende perspectieven van de directeur, een collega en de preventiemedewerker, waardoor een breed beeld ontstaat van het effect van de preventiemedewerker in de organisatie. De concrete resultaten variëren van een lager verzuim en hogere medewerkerstevredenheid tot aanzienlijke kortingen op verzekeringspremies.

Kleine bedrijven uit verschillende branches
De vier geïnterviewde bedrijven vertegenwoordigen verschillende risicovolle en minder risicovolle branches. Motivaties om een preventiemedewerker aan te stellen variëren van ‘willen voldoen aan de wetgeving’ tot ‘ervaring met de keiharde gevolgen van een zeer ernstig ongeval’. En, zoals een van de directeuren aangeeft: “Het onderbuikgevoel dat het beter gaat, is bevestigd: alles wordt beter, schoner, beter geordend en overzichtelijker. Daardoor wordt er ook beter en sneller gewerkt.”
De praktijkvoorbeelden zijn te vinden op www.depraktijk.inpreventie.nl.

Meer weten?

Heeft u een vraag, wilt u meer weten over de cursus preventiemedewerker of een offerte aanvragen? Als u het contactformulier invult, nemen wij zo spoedige mogelijk contact met u op.

Nederland pakt werkstress aan


Leiden, 4 november 2015 – Een goede gezondheid is belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Op dit moment is werkstress één van de belangrijkste veroorzakers van werkgerelateerde klachten en ziekten.

Een aanpak tegen werkstress loont in het perspectief van duurzame inzetbaarheid. Preventie van werkstress is daarom het thema in de Week van de Werkstress, die plaatsvindt van 16 tot en met 19 november. De themaweek wordt georganiseerd in het kader van de vierjarige campagne ‘Herken de druppel: check je werkstress’.

Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het werk willen samen met werkgevers en werknemers werkstress bespreekbaar maken en aanpakken. Het genereren van landelijke aandacht voor dit thema is het doel van de week. Werkgevers en werknemers worden opgeroepen om werkstress op de agenda te zetten en in actie te komen.

Check je Werkstress-congres
De Week van de Werkstress start met het ‘Check je Werkstress-congres’. Minister Asscher is hierbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst staan jonge werkende mensen centraal. Zij hebben de hoogste kans om een burn-out te krijgen. Heb je eenmaal een burn-out gehad, dan heb je een verhoogde kans op een tweede. Tijdens de overige dagen van de themaweek staat iedere dag een ander onderwerp centraal, zoals ‘check je beweging’ en ‘check je gesprek’.

Eén miljoen mensen met stress
Bijna één miljoen mensen in Nederland lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische signalen (zie: campagnebrochure Herken de druppel: check je werkstress). Dat is veel en daar moet iets aan worden gedaan. Veel werknemers met stressklachten door het werk zitten ziek thuis. Dit brengt enorme kosten met zich mee. Volgens onderzoekers werkzaam voor de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) gaat het in Nederland op jaarbasis om 20 miljard euro.

 

,

Coole werkplekken

EEN PINGPONGTAFEL OP KANTOOR? LEUK EN NUTTIG

Kon je je als bedrijf ‘vroeger’ nog onderscheiden met mooie arbeidsvoorwaarden en een broodje kroket bij de lunch, tegenwoordig moet je het hebben van je kantoorpand. Pingpongtafels, ludiek ingerichte vergaderruimtes, een glijbaan… het is allemaal niet gek genoeg.

Lees of download het artikel over coole werkplekken

https://www.ergomotion.nl/wp-content/uploads/coolewerkplekken1.pdf

coolewerkplekken

Werkstress door tijdsdruk en lastige klanten

Leiden, 7 oktober 2015 – Bijna 50.000 organisaties in 36 landen, waaronder de 28 lidstaten, hebben meegedaan aan het Esener‑onderzoek. Het onderzoek laat een waardevolle actuele momentopname zien van de wijze waarop risico’s op het werk, en met name nieuwe en opkomende risico’s, in Europa worden beheerd. De uitkomsten zijn relevant voor beleidsmakers op nationaal‑ en EU‑niveau. Des te meer omdat de resultaten laten zien dat op het gebied van veilig en gezond werken nog heel wat te verbeteren valt.

De meeste stress ervaren Europese werknemers door het omgaan met lastige klanten, patiënten en leerlingen (58%). Andere belangrijke stressfactoren die door iets meer dan de helft van de mensen wordt genoemd zijn: tijdsdruk, langdurig in dezelfde houding zitten en herhaaldelijk dezelfde bewegingen uitvoeren.

“Psychosociale risico’s worden als de grootste uitdaging ervaren. Bijna één op de vijf organisaties die melden met lastige klanten te moeten omgaan of tijdsdruk ervaren, geeft ook aan dat het hun aan informatie of adequate instrumenten ontbreekt om het risico aan te pakken”, zegt Christa Sedlatschek, directeur van EU‑OSHA.

Verder komt naar voren dat 76% van de organisaties regelmatig risicobeoordelingen uitvoeren. Hiervan beschouwt 90% de uitkomsten als een nuttige bijdrage tot het beheer van veiligheid en gezondheid.

Het eerste Esener‑onderzoek werd in 2009 gedaan. De huidige meting is nog gedetailleerder en uitgebreider dan de eerste. De steekproefomvang is de helft groter en in drie landen zijn de nationale steekproeven extra vergroot.

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

subsidie duurzame inzetbaarheidDuurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Daaraan levert ESF een subsidie voor bedrijven en (overheids)instellingen.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement

Subsidie criteria

Hieronder een aantal criteria waaraan het project moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • Het project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
 • Het project richt zich op de thema’s uit de regeling
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.

De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-. Van 19 oktober 2015 tot en met 13 november 2015, 17:00 uur is het mogelijk om aanvragen in te dienen. Zie voor meer informatie Agentschap SDW .

Meer weten?

Wilt u meer informatie over diensten van Ergomotion die voor subsidie in aanmerking komen ? Als u het contactformulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Meer bewegen verhoogt de werklust

 

Bewegen op de werkplek voorkomt niet alleen lichamelijke klachten, het is ook goed voor de productiviteit en het algeheel welbevinden van de werknemers.

De meest effectieve is nog steeds gewoon ieder uur even opstaan en een rondje wandelen. Het liefst een minuutje of vijf. Ben je bereid wat meer moeite te doen, dan loont het om er wat oefeningen bij te doen. Niets ingewikkelds: rekken en strekken, ademhalingsoefeningen, dat soort dingen. Het kost tijd en ziet er misschien wat gek uit, maar je bent gek als je het niet doet.’

Miranda Rep (49) weet waar ze het over heeft. Twintig jaar geleden begon ze met Eileen Kalkman (46) Confriends, een trainingsbureau voor gezond werken. Beiden werkten als oefentherapeut en hielpen mensen met lichamelijke klachten om gezond te bewegen. Ze wilden ‘dichter bij de bron’ zitten – de klachten voorkomen in plaats van behandelen – en zijn een preventief programma begonnen. Nu geven ze met vijftien freelancers trainingen bij bedrijven. ‘Wij geven werknemers en werkgevers een realitycheck: een verkeerd ingerichte werkplek kost gewoon productiviteit.’

Verlies

Willem van MechelenNederlanders zitten op hun werk simpelweg te lang achter een computerscherm Willem van Mechelen, hoogleraar bedrijfs- en sportgeneeskunde.En die realitycheck is hard nodig. Het Nederlands bedrijfsleven verliest ieder jaar miljarden door blessures en ziekten die voorkomen hadden kunnen worden als werkenden wat meer zouden bewegen op de werkplek, zegt Willem van Mechelen, hoogleraar bedrijfs- en sportgeneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘En dan heb ik het nog niet eens over het productiviteitsverlies door gebrek aan scherpte op het werk zelf, als gevolg van inactiviteit.’ De kosten daarvan liggen volgens Van Mechelen nog vele malen hoger. ‘Nederlanders zitten op hun werk simpelweg te lang achter een computerscherm.’

Er is genoeg voorlichting over het belang van bewegen op de werkplek, maar veel bedrijven beschouwen het als luxeproduct, zegt Rep. ‘Ten onrechte.’ Ze merkte dat tijdens de crisis de aandacht verslapte. Werkgevers schrapten de cursussen – een twee uur durende cursus beeldschermwerk kost ongeveer 400 euro. ‘Terwijl meer aandacht voor beweging en ergonomie juist in zware tijden, waarin je met minder mensen meer moet doen, veel kan opleveren.’

Effect op de hersenen

‘Vijf jaar geleden was rsi een hype’, zegt Rep. Vooral uit de informatie- en technologiebranche (ict) kwamen veel klachten. ‘Bedrijven zijn daarmee aan de slag gegaan, hebben goede investeringen gedaan, maar daarna is, mede door de crisis, de aandacht voor bewegen op het werk weggeëbd.’ Door de huidige opmars van flexwerken komt die aandacht weer langzaam terug. Rep: ‘Omdat de verantwoordelijkheid meer dan vroeger bij mensen zelf komt te liggen, zijn ze er meer bij gebaat om over dit soort dingen na te denken. Mensen willen graag efficiënt werken, zodat ze meer tijd over hebben. Beweging kan ze daarbij helpen.’

Het is al langer bekend dat langdurig werken achter een computerscherm lichamelijke klachten kan opleveren. Weinig mensen weten dat het ook effect heeft op je hersenen, zegt Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit. Scherder toert met neurobioloog Dick Swaab en voormalig topschaatser Ard Schenk door Nederland om mensen bewust te maken van het belang van bewegen. Hij doet er al jaren onderzoek naar, leeft het voor door iedere dag een uur te fietsen, en loopt congressen af om zijn gehoor voor te houden: ‘Beweeg! Want dat is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je productiviteit, je geheugen en misschien wel het meest belangrijke: je werkgeluk.’

Ook een beetje leuk

Ergomotion Richard Sloot‘Pak het als bedrijf eens helemaal anders aan’, adviseert Richard Sloot van trainingsbureau Ergomotion, specialist in het geven van advies en trainingen op het gebied van fysieke belasting en werkplekonderzoeken. ‘Zorg voor een werkomgeving en werkindeling die uitdaagt meer te bewegen. Geef werknemers bijvoorbeeld de mogelijkheid om staand te werken en te vergaderen, laat ze werken op zitballen in plaats van stoelen, of organiseer een tafeltenniscompetitie. Het kan geen kwaad als je het ook een beetje leuk maakt’.

Rep van Confriends probeert in trainingen niet al te belerend over te komen. ‘Dat werkt averechts. Dan denken ze: zoek het lekker uit met je tips.’ In plaats daarvan probeert ze werknemers te laten zien wat het hun oplevert. ‘Ze moeten de voordelen ervan ervaren.’ Daarom zijn de trainingen en workshops ook niet verplicht, maar op vrijwillige basis: men moet het echt zelf willen. Werknemers die zich niet inschrijven, hoopt ze te bereiken via de werknemers die wel meedoen. ‘Ze kijken eerst de kat uit de boom, maar komen toch als ze zien hoe enthousiast hun collega’s zijn. Als ze merken dat die er profijt van hebben, willen ze niet achterblijven.’


Appels plukken

Ballonzit

bewegen op het werkDoor te zitten op een opgeblazen ballon leer je een actieve zithouding achter het beeldscherm aannemen. Door op de ballon heen en weer te wiebelen, stimuleer je de doorbloeding van de rugspieren. Dit kan rugklachten voorkomen of verhelpen. Je kunt de ballon ook als steuntje tussen je rug en de leuning stoppen en er met je rug van links naar rechts langs rollen.

Schouderspanning

Als je lang achter de computer zit te werken, span je soms ongemerkt je schouders aan. Door elk uur even op te staan en wat rek- en strekoefeningen te doen kun je die spanning weghalen. Zet je voeten goed uit elkaar, strek je armen zo ver mogelijk uit, waardoor het lijkt alsof je appels aan het plukken bent, en laat ze vervolgens weer naar beneden vallen. Zo kun je die spieren laten ontspannen en de doorbloeding stimuleren.

Rugleuning

Voor de hardnekkigen die echt niet uit hun stoel te krijgen zijn, is er nog deze oefening: zet je stoel in de actieve (losse) stand en beweeg je bovenlichaam zo ver mogelijk naar achteren terwijl je inademt. Waarschuwing: pas wel op dat de rugleuning niet breekt.

 Door:  Geerlof de Mooij, De Volkskrant