Week van de werkstress

Kosten-baten overzicht van de RI&E

Bij ondernemers en management bestaat vaak het gevoel dat het uitvoeren een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) het plan van aanpak en het organiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert. Onderzoek laat echter zien dat 1 euro investeren in gezond en veilig werken gemiddeld 2,20 euro oplevert (bron: International Social Security Association). Investeren in een veilige en gezonde werkplek bespaart niet alleen kosten door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar draagt ook bij aan medewerkerstevredenheid, de productiviteit en de bedrijfscontinuïteit.
Onlangs publiceerde het Steunpunt RI&E een overzicht van de kosten en baten van een RI&E.  Deze geeft een handig overzicht van de welke kosten de RI&E met zich mee brengt en wat de baten zijn.

 

 

 

Belangrijkste veranderingen Arbo wetgeving

Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn onder andere:

1 Nadruk op onafhankelijke en adviserende rol van de bedrijfsarts

Er moet verplicht een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners komen, met daarin de volgende punten:

 • de bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken
 • de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure
 • de bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers
 • de bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion
 • de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
 • de bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

2 Medezeggenschap

De arbodienst moet voortaan nauw samenwerken met een vertegenwoordiging van het personeel. Ook komt krijgt er instemmingsrecht van de OR of MR bij de benoeming van de preventiemedewerker.

3 Beter onderkennen beroepsziekten

De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. In 2020 volgt een evaluatie. Als uit de evaluatie in 2020 geen verbetering blijkt wordt een bestuurlijke boete ingevoerd voor niet-melden. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit besluit dan nog behandelen.

4 Meer preventie

Preventie is natuurlijk de sleutel.  Daarvoor worden een aantal maatregelen ingevoerd:

 • De invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
 • Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
 • Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol.
 • De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de medezeggenschap plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

5 Handhaving

De Inspectie SZW gaat handhaven op de aanwezigheid van een basiscontract. Bij het niet melden van beroepsziekten kan er een boete worden gegeven.

Bron: arboportaal

OIRA (het Online Interactive Risk Assessment)

Begin februari is OIRA (het Online Interactive Risk Assessment waarin veel RI&E instrumenten zijn gemaakt) ge-update naar versie 2.0.

De belangrijkste veranderingen zijn: een strakkere lay-out, samenvoeging van de evaluatie en inventarisatie fase en aanvullende, overzichtelijke rapportages. Ook is het nu mogelijk om zelf risico’s toe te voegen. De OiRA RI&E is hiermee toegankelijker en overzichtelijker geworden.

22 Miljoen voor duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.
Wie werkt aan duurzame inzetbaarheid, werkt aan meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.
Daaraan levert ESF een subsidie voor bedrijven en (overheids)instellingen.

Thema’s en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit

Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november tot en met 25 november 2016 een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-. Meer informatie over de subsidie vind U hier.

Meer weten?
Wilt u gebruik maken van de regeling voor duurzame inzetbaarheid?  Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Een uur bewegen compenseert schadelijke gevolgen zitten

bewegen werkElke dag een uur bewegen compenseert de schadelijke gevolgen van acht uur per dag op een stoel doorbrengen, zeggen Noorse wetenschappers. 

Te weinig bewegen wordt in verband gebracht met een hoger risico op ziekten als diabetes, hartziekten en bepaalde typen kanker.

De Noorse School of Sport Sciences analyseerde gegevens uit dertien bestaande onderzoeken, waarin in totaal ruim een miljoen proefpersonen zijn onderzocht. De resultaten verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

De deelnemers van deze onderzoeken werden in groepen verdeeld op basis van hun hoeveelheid beweging per dag: van ‘zitters’ die minder dan 5 minuten per dag bewogen tot sportieve mensen die dagelijks 60 tot 75 minuten bewogen.

Groot belang

Deelnemers die acht uur per dag zaten, maar daarnaast fysiek actief waren, bleken een veel lager risico te hebben om vroegtijdig te overlijden dan mensen die weliswaar minder zaten maar ook minder bewogen.

“Voor veel mensen die naar hun werk forenzen en een kantoorbaan hebben, valt lang zitten niet te vermijden. Vooral voor deze mensen kunnen we het belang van genoeg bewegen niet genoeg benadrukken”, zegt onderzoeksleider Ulf Ekelund.

“Of dat nu is in de vorm van een lunchwandeling, een rondje hardlopen ‘s ochtends of fietsen naar je werk. Een uur per dag bewegen is optimaal, maar als dat niet lukt, verlaagt een beetje bewegen ook al je risico.”

Televisie

Verder bleek televisie kijken ongezonder dan veel achter een bureau zitten. Meer dan drie uur televisie kijken verhoogde bij alle deelnemers het risico op vroegtijdig overlijden, behalve bij de actiefste groep.

Enkele mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat mensen voor de televisie veel tussendoortjes eten, of na het eten televisie kijken, wat de stofwisseling vertraagt.

Bron: Nu.nl