Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

subsidie duurzame inzetbaarheidDuurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Daaraan levert ESF een subsidie voor bedrijven en (overheids)instellingen.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het inhuren van een externe adviseur, die een adviestraject uitvoert gericht op organisaties helpen met het gezond en gemotiveerd houden van hun werknemers, waardoor zij duurzaam inzetbaar zijn. Het subsidiebedrag kan oplopen tot maximaal 12.500 euro per aanvrager. Enkele belangrijke voorwaarden van de regeling zijn:

 • De kosten van een adviestraject moeten minimaal 12.000 bedragen,
 • De aanvrager moet minimaal twee werknemers in dienst hebben,
 • Wettelijk verplichte activiteiten, bijvoorbeeld in het kader van de Arbowet, kwalificeren niet voor de ESF-DI.

Ergomotion kan een adviestraject uitvoeren en eveneens ondersteunen bij het aanvragen van ESF-DI. Neemt u contact met ons op als u hierover meer wilt weten.Hieronder een aantal criteria waaraan het project moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • Het project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
 • Het project richt zich op de thema’s uit de regeling
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.

De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Registeren voor 14 november

U kunt zich nu al registreren als subsidieaanvrager Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven. Op deze manier bent u er zeker van dat u direct subsidie kunt aanvragen zodra het tijdvak opengaat op 14 november om 09:00 uur.

De registratie verloopt via het subsidieportaal van het Agentschap SZW. Hier maakt u een account aan op naam van uw organisatie. Vervolgens kunt u zich registreren als aanvrager voor de regeling Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven. Als u al een account hebt kunt u direct registreren. Wanneer het tijdvak wordt geopend staat het aanvraagformulier dan direct voor u klaar.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over diensten van Ergomotion die voor subsidie in aanmerking komen ? Als u het contactformulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Week van de werkstress

Kosten-baten overzicht van de RI&E

Bij ondernemers en management bestaat vaak het gevoel dat het uitvoeren een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) het plan van aanpak en het organiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert. Onderzoek laat echter zien dat 1 euro investeren in gezond en veilig werken gemiddeld 2,20 euro oplevert (bron: International Social Security Association). Investeren in een veilige en gezonde werkplek bespaart niet alleen kosten door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar draagt ook bij aan medewerkerstevredenheid, de productiviteit en de bedrijfscontinuïteit.
Onlangs publiceerde het Steunpunt RI&E een overzicht van de kosten en baten van een RI&E.  Deze geeft een handig overzicht van de welke kosten de RI&E met zich mee brengt en wat de baten zijn.

 

 

 

Belangrijkste veranderingen Arbo wetgeving

Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn onder andere:

1 Nadruk op onafhankelijke en adviserende rol van de bedrijfsarts

Er moet verplicht een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners komen, met daarin de volgende punten:

 • de bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken
 • de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure
 • de bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers
 • de bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion
 • de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
 • de bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

2 Medezeggenschap

De arbodienst moet voortaan nauw samenwerken met een vertegenwoordiging van het personeel. Ook komt krijgt er instemmingsrecht van de OR of MR bij de benoeming van de preventiemedewerker.

3 Beter onderkennen beroepsziekten

De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. In 2020 volgt een evaluatie. Als uit de evaluatie in 2020 geen verbetering blijkt wordt een bestuurlijke boete ingevoerd voor niet-melden. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit besluit dan nog behandelen.

4 Meer preventie

Preventie is natuurlijk de sleutel.  Daarvoor worden een aantal maatregelen ingevoerd:

 • De invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
 • Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
 • Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol.
 • De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de medezeggenschap plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

5 Handhaving

De Inspectie SZW gaat handhaven op de aanwezigheid van een basiscontract. Bij het niet melden van beroepsziekten kan er een boete worden gegeven.

Bron: arboportaal

OIRA (het Online Interactive Risk Assessment)

Begin februari is OIRA (het Online Interactive Risk Assessment waarin veel RI&E instrumenten zijn gemaakt) ge-update naar versie 2.0.

De belangrijkste veranderingen zijn: een strakkere lay-out, samenvoeging van de evaluatie en inventarisatie fase en aanvullende, overzichtelijke rapportages. Ook is het nu mogelijk om zelf risico’s toe te voegen. De OiRA RI&E is hiermee toegankelijker en overzichtelijker geworden.

22 Miljoen voor duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.
Wie werkt aan duurzame inzetbaarheid, werkt aan meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.
Daaraan levert ESF een subsidie voor bedrijven en (overheids)instellingen.

Thema’s en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit

Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november tot en met 25 november 2016 een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-. Meer informatie over de subsidie vind U hier.

Meer weten?
Wilt u gebruik maken van de regeling voor duurzame inzetbaarheid?  Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.