Cursus preventiemedewerker

In de cursus preventiemedewerker leert u werkgedrag en arbeidsomstandigheden op een praktische en efficiënte manier te analyseren. Ook leeft u goed advies te geven over houding, werkgewoonten en gedrag, gericht op gezond werken. U heeft hiervoor al de kennis opgedaan en u weet welke arborichtlijnen en ergonomische randvoorwaarden van belang zijn. De cursus gaat zowel over arbeidsomstandigheden en gezondheid als over de techniek van advisering.

Inhoud van de cursus

De preventiemedewerker en arbeidomstandigheden

 • Veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s in de Arbo-wet
 • Structuur van Arbo-wet en regelgeving en diverse kernbegrippen zoals RI&E, bronaanpak en zorgcyclus
 • Basis van Preventiemedewerker in de Arbo-wet
 • De grenzen van de deskundigheid van preventiemedewerkers

De preventiemedewerker en gezondheid

 • Relevantie anatomie, fysiologie en hypothesen bij het voorkomen van blessure’s en klachten
 • Bewustwording en ervaren van de invloed van een ongunstige houding en stress op spieren en gewrichten
 • Inzicht in gevolgen risicogedrag en werkstress. Myofeedback
 • Wetgeving en normeringen

De preventiemedewerker en adviesvaardigheden

 • Houdingscorrectie, ergonomie en werkplekoptimalisatie
 • Coaching, bewustwording en gedragsverandering
  Praktijkadvisering on the job: werkplek, houding en ergonomie

Resultaat

 • U heeft inzicht in arbeidsomstandigheden, arbeidsomstandighedenzorg en wettelijke kaders.
 • U bent op de hoogte van de inhoud van de functie van preventiemedewerker rond taak- en regelgeving
 • U weet hoe u zich kunt laten informeren over arbeidsomstandigheden en arbeidsomstandighedenzorg
 • U weet wat de invloed is van fysieke belasting, werkdruk en psychosociale factoren op ontstaan en voorkomen van klachten en u bent op de hoogte van preventieve interventies
 • U weet welke arbeidsomstandigheden en ergonomische randvoorwaarden van belang zijn voor gezond werken en hoe u deze kunt optimaliseren
 • U kunt werkgewoonten en werkomstandigheden van medewerkers analyseren en verbeteren
 • U kunt systematisch adviseren en coachen over arbeidsomstandigheden, houding, werkgewoonten en gedrag gericht op gezond werken

Werkwijze

Tijdens de cursus wordt zowel de theorie behandeld als de technieken die nodig zijn voor een effectief advies. U krijgt ondermeerpresentaties, discussies, praktijkoefeningen.
Het programma is interactief en afwisselend en afgestemd op uw leerdoelen, achtergrond en organisatie.

Meer weten over cursus preventiemedewerker? Kijk hieronder voor de cursusdata of neem contact met ons op!

There are no upcoming events at this time