Ergocoach

WAT DOET EEN ERGOCOACH?

Bij het uitvoeren van werk is er vaak sprake van fysiek belastende werkzaamheden, ongemakkelijke werkhoudingen, langdurig in een zelfde houding staan of zitten of repeterende bewegingen uitvoeren. Bij deze werkzaamheden is er een verhoogd kans op klachten aan arm, nek, schouders, rug, heupen en knieën.
Klachten aan het bewegingsapparaat zorgen voor ca. 38% van het werkgerelateerde ziekteverzuim. Ongunstige fysieke belasting leidt bovendien tot het maken van fouten en een lager werktempo. Door het inzetten van een Ergocoach kunnen medewerkers op een laagdrempelige manier coaching en advies krijgen
over het voorkomen en verminderen van belastende factoren die een negatieve invloed hebben op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

WERKZAAMHEDEN

Een ergocoach, richt zich naast zijn eigenlijke werk op vermindering van de fysieke belasting in het team. een ergocoach is een medewerker die naast zijn werkzaamheden aandacht heeft voor het verminderen van de fysieke belasting van het werk zoals bij tillen, bukken, reiken, ongemakkelijke werkhoudingen. Een Ergocoach signaleert en adviseert  over knelpunten ten aanzien van fysieke belasting en ergonomie.

MEERWAARDE ERGOCOACH

Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting. Dat maakt maatoplossingen en structurele veranderingen ten aanzien van gezond en veilig werken mogelijk.

TITEL ERGOCOACH

De titel Ergocoach vindt zijn oorsprong in de zorgsector. Een ergocoach word ook wel aandachtsvelder fysieke belasting, tilcoördinator, tilspecialist of adviseur ergonomisch werken genoemd.

OPLEIDING OP MAAT

Ergomotion helpt teams en organisaties hun prestaties te verbeteren en fysieke belasting te verminderen. Bij het ontwikkelen van de cursus ergocoach kijken we naar wat nodig is om bedrijfsspecifieke veranderingen te realiseren in gedrag, werkomstandigheden en gezond samenwerken.

© 2020 Ergomotion - Vitality & Wellbeing at Work | Hoofdkantoor: Lizzy Ansinghstraat 80 - 1072 RD - Amsterdam | info@ergomotion.nl I 085 3038272 - Enfold WordPress Theme by Kriesi
X