Medewerkers in de zorg hebben als gevolg van hun werkzaamheden met patiënten te maken met fysieke belasting en moeten daarvoor “fit zijn voor hun taak” en  hun lichaam verstandig gebruiken. Om op een goede manier met deze fysieke belasting om te kunnen gaan is het belangrijk dat Ergocoaches medewerkers praktisch kunnen instrueren en motiveren om hier op een bewuste en efficiënte manier mee om te gaan. De insteek:

bewustwording – ervaringsgericht leren – gedragsverandering – eigen verantwoordelijkheid.

Resultaat van de cursus

Na het volgen van de cursus Ergocoach kan je collega’s adviseren en coachen over:

 • Fysieke belasting tijdens dagelijkse werkzaamheden en activiteiten;
 • De risico’s en de gevolgen hiervan voor medewerkers en de organisatie;
 • Hoe dit op een gunstige manier beïnvloed kan worden door houding, efficiente bewegingsgewoonten en gedrag.

Inhoud van de cursus Ergocoach

Vanuit het functiepakket van een ergocoach komen alle taken aan de orde. Ergocoaches  leren werkgedrag en arbeidsomstandigheden op een praktische en efficiënte manier te analyseren. Daarnaast leren de ergocoaches te adviseren over gezonde werkgewoonten, werkorganisatie en de inzet van hulpmiddelen.

In de ergocoach cursus wordt veel aandacht besteed aan coaching en communicatie zodat ergocoaches goed in staat zijn om kennis over te dragen aan collega’s. De verdeling theorie / praktijk is gelijk en er wordt veel gebruik gemaakt van nieuwe onderwijsvormen om kennis en vaardigheden te verwerven. Persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen en persoonlijke groei bevorderen staat centraal in de training. Het zelfbewustzijn zal hierdoor vergroot worden, om een betere ergocoach te zijn en samen te werken.

Beknopt Programma

 • Wettelijk kader en fysieke belasting
 • Kennis van lichaam
 • Aanleren van bewegingsvaardigheden
 • Takenpakket ergocoach
 • Wet- en regelgeving
 • Analyseren en signaleren
 • Praktijkadvisering ‘on the job’
 • Vaardigheden als ergocoach
 • Borging voor de toekomst
 • Praktijkopdrachten
 • Evaluatie

Werkwijze

De cursus Ergocoach bestaat uit een mix van theorie, demonstraties, rollenspelen, discussies, praktijksimulaties, oefeningen en praktijk opdrachten. Er is veel aandacht voor het leren toepassen van praktische vaardigheden.

Cursus voorbereiding

We maken de cursus Ergocoach Zorg geheel op maat. Onze trainer heeft een kennismakingsgesprek met jou en met enkele medewerkers op locatie. Wat doen zij? Hoe doen zij dat? Wat zijn de knelpunten? Wat moeten zij leren? Dit is het uitgangspunt voor de Ergocoach cursus.

Cursus locatie

De cursus wordt inhouse, op locatie gegeven

Duur

Afhankelijk van de competenties van de deelnemers duurt de basiscursus ergocoach 3 dagdelen tot 3 dagen.

Meer weten?