Inzetbaarheid coaching

We ondersteunen organisaties bij duurzame inzetbaarheid van medewerkers door het vergroten van vitaliteit en zelfregie. Duurzame inzetbaarheid wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten. Als deze factoren goed op elkaar zijn afgestemd, spreken we van een goede inzetbaarheid.
Na een persoonlijke kennismaking gaan we aan de slag. Altijd persoonlijk, elke keer weer anders, aangepast aan wat deze specifieke persoon nodig heeft. Factoren die in de coaching worden meegenomen zijn gezondheid, competenties, normen, waarden, overtuigingen en werk. We werken hierbij (multidiciplinair) samen met o.a. HR, leidinggevenden en bedrijfsartsen.

COACHING VOOR FYSIEKE & MENTALE KLACHTEN

Voor medewerkers die langdurige stress ondervinden. Moeilijk greep houden op hun emoties. Spanning voelen in de balans werk/privé. Vitaliteit en veerkracht missen. Hinder ondervinden van (chronische) pijn. Vage fysieke klachten als hyperventilatie en RSI

Resultaat

  • Resultaat voor de organisatie: Verhogen van vitaliteit op de werkvloer. Reintegratie. Terugdringen van verzuim.
  • Resultaat voor de medewerker: Meer rust in je lichaam en een betere conditie

COACHING OM PERSOONLIJK LEIDERSCHAP TE VERGROTEN

Voor medewerkers die moeite ervaren met onduidelijkheid in taken, functies en verantwoordelijkheden. Nieuw zijn in een leidinggevende functie. Niet adequaat omgaan met emoties en emoties van anderen

Resultaat

  • Resultaat voor de organisatie: Behoud en ontwikkeling van talent. Preventie en voorkomen van verzuim.
  • Resultaat voor de medewerker: Meer psychische ruimte en flexibiliteit

LOOPBAANCOACHING & TALENTONTWIKKELING

Voor medewerkers die zich oriënteren op een volgende stap in hun carrière. Geen voldoening meer vinden in de baan. Meer inzicht focus willen krijgen in kwaliteiten/ambitie/loopbaan. Noodgedwongen op zoek moeten naar een nieuwe baan.

Resultaat

  • Resultaat voor de organisatie: talentmanagement, gerichte loopbaanplanning, verhogen van duurzame inzetbaarheid, opvang bij boventalligheid/disfunctioneren.
  • Resultaat voor de medewerker: Je weet beter wat belangrijk voor je is en waar je voor wilt gaan.

MEER WETEN?

Call Now Button
X