Maar liefst een derde van de Westerse bevolking rapporteert slaapproblemen. Een tekort aan slaap kan op de lange termijn voor gezondheidsproblemen zorgen, zoals een verhoogd risico op overgewicht, hoge bloeddruk of het krijgen van een depressie. Op korte termijn beïnvloed het zelfs al het vermogen om efficiënt te werken, doordat het korte termijn geheugen verslechterd. Werknemers die zich moe en lusteloos voelen, zijn bovendien sneller geneigd zich een dagje ziek te meldenWerkstress heeft een ongunstig effect op de slaapkwaliteit en slechte nachtrust is voorspellend voor verhoogde werkstress: dat toont een recent onderzoek aan.

Workshop “Slaap je fit!”
Doorbreek de vicieuze cirkel en neem de controle over slaapkwaliteit terug. Externe werkdruk en interne stressgevoelens zijn topics waar vaak over gesproken en op getraind wordt. Echter, het managen van de slaapkwaliteit is veelal nog onbekend terrein, waar dus veel te winnen valt.

In onze workshop Slaap Je Fit! benaderen we de problemen vanuit een 24uurs visie.
We maken maken hierbij gebruik van recente wetenschappelijke inzichten en houden rekening met persoonskenmerken en bedrijfsspecifieke omstandigheden zoals werken in ploegendiensten en onregelmatige werktijden.
Daardoor kunnen wij oefeningen op maat aanbieden, die deelnemers praktische en goed toepasbare tools bieden om hun slaapgedrag te managen. Eigen inzicht in het slaapgedrag en hoe de klachten samenhangen met slaapproblemen is daarbij het uitgangspunt. De deelnemers ontvangen  uitleg over de architectuur van een gezonde slaap en leren een gezonde copingstijl aan, waarmee ze adequater en rustiger kunnen omgaan met de gevolgen van slaapproblemen. Uiteindelijk draaien we daarmee de vicieuze cirkel in tegengestelde richting terug.

Meer informatie krijgen?