• Mocht je onverhoopt niet kunnen, meld ons dit dan z.s.m. voor aanvang
    via info@ergomoton.nl of per telefoon 06-25116011. Bij verhindering kun je je altijd
    laten vervangen door een collega. Neem in dat geval telefonisch contact met ons op.
  • Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de bijeenkomst. Hierna is Ergomotion gerechtigd om het volledige bedrag van de cursus te heffen.
  • Bij onvoorziene omstandigheden behouden wij het recht voor om de bijeenkomst
    geen doorgang te laten vinden. Vanzelfsprekend stellen wij de deelnemers hiervan
    tijdig op de hoogte.

Voor verdere raadpleging kunt u onze algemene voorwaarden bekijken op de volgende link: https://www.ergomotion.nl/algemene-voorwaarden/