Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.
Wie werkt aan duurzame inzetbaarheid, werkt aan meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.
Daaraan levert ESF een subsidie voor bedrijven en (overheids)instellingen.

Thema’s en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit

Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november tot en met 25 november 2016 een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-. Meer informatie over de subsidie vind U hier.

Meer weten?
Wilt u gebruik maken van de regeling voor duurzame inzetbaarheid?  Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

X