Een Health Check brengt de fitheid, leefstijl en werkvermogen van medewerker in kaart. Steeds meer wordt ingezien dat de medewerkers het werkelijke kapitaal van een organisatie vormen. Daarom worden Health Checks ingezet om gezondheidsrisico’s vroegtijdig op te sporen.
Deelnemers krijgen direct inzicht in hun gezondheid en advies over mogelijkheden om de gezondheid te verbeteren.

Wat is een Een Health Check lite?

Een Health Check Lite bestaat uit een vragenlijst over de leefstijl (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning) en gezondheid. De medewerkers krijgen direct een terugkoppeling te zien na het invullen van de vragenlijsten.  Rapporten op groepsniveau kunnen worden ingedeeld op functie en leeftijd (mits de groep groter is dan 15 deelnemers).

Wat is een volledige Health Check

De volledige Health Check omvat naast bovenstaande vragenlijst een fysiek onderzoek met de volgende onderdelen:

 • lengte
 • gewicht
 • vetpercentage
 • buikomvang
 • BMI
 • hart-vaatziekten-risicoprofiel
 • bloeddruk
 • glucose
 • cholesterol
 • sit en reach
 • knijpkracht
 • harvard steptest 
 • bespreken van de uitslagen met de medewerker
 • persoonlijk advies voor de medewerker

Mogelijkheden voor na de Health Check
Aan de hand van de uitkomsten van de Health Check bieden we coaching, training  en consultancy aan gericht op het realiseren van een gezonde leefstijl, een betere vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Meer weten over Health Checks?