We weten allemaal heel goed dat medewerkers het werkelijke kapitaal van een organisatie vormen. Daarom worden Healthchecks ingezet om gezondheidsrisico’s vroegtijdig op te sporen. Een Healthcheck brengt de fitheid, leefstijl en werkvermogen van uw werknemers in kaart en biedt de mogelijkheid om het effect van leefstijlinterventies inzichtelijk te maken.

Wat is een Een Health Check lite?

Een Healthcheck lite bestaat uit een vragenlijst over de leefstijl (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning) en gezondheid. Deelnemers krijgen direct een terugkoppeling te zien na het invullen van de vragenlijsten. De rapporten op groepsniveau kunnen worden ingedeeld op functie en leeftijd, mits de groep groter is dan 15 deelnemers. De vragenlijsten kunnen worden uitgebreid om naast de gezondheid ook het werkvermogen van de medewerkers in kaart brengen met de Work Ability Index (WAI). Het werkvermogen is de mate waarin een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren, nu en in de nabije toekomst.

Wat is een volledige Healthcheck?

De volledige Health Check omvat naast bovenstaande vragenlijst een fysiek onderzoek met de volgende onderdelen:

 • lengte
 • gewicht
 • vetpercentage
 • buikomvang
 • BMI
 • hart-vaatziekten-risicoprofiel
 • bloeddruk
 • glucose
 • cholesterol
 • sit en reach
 • knijpkracht
 • harvard steptest 
 • bespreken van de uitslagen met de medewerker
 • persoonlijk advies voor de medewerker

Resultaat van de Healthcheck

 • De deelnemer krijg door de Healthcheck een heel helder beeld krijgt van zijn huidige gezondheid en inzetbaarheid. Ook in relatie tot de benchmark.
 • Resultaat voor de organisatie: In één oogopslag inzicht in hoe het staat met de fysieke gezondheid van de medewerkers binnen de organisatie en hun afdeling.

Rapportage

In het rapport presenteren we de uitkomsten van de Healthcheck. Deze vergelijken we met een benchmark. Zo kan de organisatie kan zien hoe men ervoor staat qua inzetbaarheid in relatie tot andere bedrijven. Daarnaast geven we aanbevelingen en een eerste opzet van een plan van aanpak dat gebaseerd is op de gerapporteerde uitkomsten van de Health Check.

Vervolgmogelijkheden 

Meer weten over Health Checks?