Steeds meer wordt ingezien dat de medewerkers het werkelijke kapitaal van een organisatie vormen. Daarom worden Health Checks ingezet om gezondheidsrisico’s vroegtijdig op te sporen. Een Health Check brengt de fitheid, leefstijl en werkvermogen van uw werknemers in kaart en biedt de mogelijkheid om het effect van leefstijlinterventies inzichtelijk te maken.

Health Check Lite

Een Health Check lite bestaat uit een vragenlijst over de leefstijl (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning) en gezondheid. De medewerkers krijgen direct een terugkoppeling te zien na het invullen van de vragenlijsten. De rapporten op groepsniveau kunnen worden ingedeeld op functie en leeftijd, mits de groep groter is dan 15 deelnemers.

Volledige Health Check

De volledige Health Check omvat naast bovenstaande vragenlijst een fysiek onderzoek met de volgende onderdelen:

 • lengte
 • gewicht
 • vetpercentage
 • buikomvang
 • BMI
 • hart-vaatziekten-risicoprofiel
 • bloeddruk
 • glucose
 • cholesterol
 • sit en reach
 • knijpkracht
 • harvard steptest 

Vervolginterventies
Aan de hand van de uitkomsten van de Health Check bieden we vervolginterventies en consultancy aan gericht op het realiseren van een gezonde leefstijl, een betere vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

 • Coaching
  In de coachingsgesprekken maken we gebruik van wetenschappelijke onderbouwde
  methoden zoals motivational interviewing, Een directieve persoonsgerichte gespreksstijl, bedoeld om verandering van gezond gedrag te bevorderen door ambivalentie ten opzichte van verandering te helpen verhelderen en oplossen.
 • Trainingen duurzame inzetbaarheid
  – Training in vitaliteit van medewerkers
  – Training in gezonde werktechnieken, ergonomie, bewegen op het werk
  – Training in het omgaan met werkdruk, werkstress en emoties op het werk
 • Consultancy
  Gericht op vitaliteitsmanagement invoeren als onderdeel van het strategisch beleid van een organisatie.