RSI training

Met een training “Gezond beeldschermwerk” kunt u klachten voorkomen of terugdringen.
Als medewerkers intensief repeterende werkzaamheden uitvoeren, langdurig achter een beeldscherm zitten of te maken hebben met een andere fysieke belasting, is er een verhoogde kans op klachten aan arm, nek, rug of schouders. Door te zorgen voor een goed en veilig ingerichte werkplek en gezonde werkgewoonten bevordert u de inzetbaarheid, productiviteit en vermindert u de kans op verzuim.

Resultaat van de training

Deelnemers weten hoe ze op een gezonde manier beeldschermwerk kunnen verrichten en klachten kunnen voorkomen door 

  • Inzicht te hebben in de negatieve gevolgen van intensief beeldschermwerk en ongezonde werkgewoonten
  • hoe dit op een gunstige manier beïnvloedt kan worden door gezond werkgedrag, ontspanning en het creëren van een ergonomische werkomgeving thuis en op het werk

Hoe ziet de training er uit?

Deelnemers gaan aan de slag met het oefenen van houdingen, werkgewoonten en het instellen van de werkplek. Zelf voelen, ervaren en oordelen wat het effect is van verschillende werkhoudingen op belasting van spieren en gewrichten staat hierbij centraal.

De volgende onderwerpen komen aan bod

  • Hoe werkt het lichaam efficient en blijft het gezond tijdens beeldschermwerk
  • Wat is het gevolg is van verschillende houdingen op de belasting van de rug, nek, schouders en armen
  • Hoe ga je beter om met werkdruk en werkstress?
  • Hoe kan je overmatige spierspanning tijdig herkenen en voorkomen?
  • Oefeningen voor algemene ontspanning
  • Stappen om de werkplek te beoordelen en ergonomisch in te stellen.
  • Aan de slag gaan met nieuwe inzichten en vaardigheden

Onze uitgangspunten training zijn bewustwording –> gedragsverandering –> eigen verantwoordelijkheid. Zo bereiken we dat medewerkers zorgen dat zij hun lichaam verstandig gebruiken tijdens beeldschermwerk.

Meer weten?