RSI training

Als medewerkers op het werk of thuis intensief beeldschermwerk uitvoeren en daarvoor langdurig achter een pc, laptop of tablet werken, is er een verhoogde kans op klachten aan arm, nek, rug of schouders. Door te zorgen dat medewerkers weten wat zij zelf kunnen doen om hun lichaam effectief te gebruiken, bevordert u de productiviteit, duurzame inzetbaarheid en dat vermindert de kans op verzuim.

Inhoud van de training

Op interactieve wijze geven we praktische voorlichting over gezond en veilig beeldschermwerken. We geven inzicht in de anatomie en fysiologie in relatie tot vitaliteit, bewegen, langdurig beeldschermwerk, vermoeidheid en werkstress. Deelnemers leren vaardigheden, gericht op efficiënt lichaamsgebruik tijdens beeldschermwerken zoals dynamisch zitten, aannemen van gunstige werkhoudingen, herkennen en reguleren van overmatige spierspanning en behouden van een gunstige ademhaling.
We geven enkele taakgerichte oefeningen die eenvoudig op het werk of thuis uit te voeren zijn en helpen bij energiemanagement en -herstel. De uitgangspunten van onze training zijn bewustwording –> gedragsverandering –> eigen verantwoordelijkheid om te bereiken dat medewerkers zorgen dat zij hun lichaam efficiënt en effectief voor het werk inzetten.

Resultaat van de training

Na de training hebben medewerkers kennis, inzicht en vaardigheden in:

    • fysieke en repeterende belasting bij beeldschermwerk
    • de risico’s en de gevolgen hiervan op de nek, rug, schouders en vitaliteit
    • hoe dit op een gunstige manier beïnvloedt kan worden door gezond werkgedrag en het creëren van een ergonomische werkomgeving thuis en op het werk

Meer weten over gezond beeldschermwerken?