Werkplekonderzoek

Als medewerkers intensief repeterende werkzaamheden uitvoeren, langdurig achter een beeldscherm zitten of te maken hebben met fysieke belasting en ongemakkelijke werkhoudingen is er een verhoogde kans op klachten aan arm, nek, rug of schouders. Ook bestaande klachten of aandoeningen kunnen verergeren. Door te zorgen voor een werkplek die goed aansluit op taken en handelingen van de medewerker wordt de (mogelijke) oorzaak van gezondheidsrisico’s voorkomen. Gecombineerd met het geven van adviezen over gezonde werkgewoonten worden productiviteit en duurzame inzetbaarheid bevorderd.

Wat is een werkplekonderzoek?

Tijdens een werkplekonderzoek toetsen we of de werkplek aan een aantal elementaire eisen voldoet. Daarnaast maken we een analyse van de werkzaamheden, de werkorganisatie en de werkhoudingen die hierbij worden aangenomen. Waar mogelijk brengen gelijk verbeteringen aan. De medewerker krijgt  inzicht advies over het verbeteren werkhouding, werkgewoonten en werkgedrag.

Resultaat

Verhogen van vitaliteit op de werkvloer. Reintegratie. Terugdringen van verzuim. U en uw medewerker kennen de risico’s, weten welke ergonomische en gedragsmatige maatregelen belangrijk zijn en hebben praktische informatie om dit ook daadwerkelijk te doen. Klachten door fysieke belasting, een verkeerde lichaamshouding, terugkerende handelingen nemen zo af of ze worden voorkomen.

Zo ziet een werkplekonderzoek eruit

  • Een kennismakingsgesprek met de medewerker en inventarisatie van de klacht(en);
  • Een analyse van de werkgewoonten, werkorganisatie en werkomstandigheden;
  • Beoordeling van de uitkomsten en toetsing aan ergonomische uitgangspunten, normen en richtlijnen;
  • Verbeteren van de werkplek instellingen;
  • Oefenen van gunstige werkgewoonten, zoals efficiënt gebruik van spieren, minder belasting van gewrichten en variatie in houdingen;
  • Praktische adviezen en oefeningen, gericht op het toepassen van nieuwe inzichten en aanleren van vaardigheden.
  • Advies geven over o.a. de werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

Werkplekonderzoek 1

Indicaties:

  • Bij medische klachten, a-specifieke klachten, werkhervatting en een verminderde arbeidsbelastbaarheid
  • Bij medische klachten in  combinatie met specifieke locaties zoals moeilijk bereikbare werkplekken; balies; controlekamers, voertuigen, heftrucks, productieomgeving

Individuele training

  • Wanneer een werkplekonderzoek niet tot voldoende het gewenste resultaat bij de medewerker heeft geleid en werkhouding en bewegingsgedrag als de (waarschijnlijke) bron van de blijvende klachten zijn. 

ONDERZOEKS RAPPORT

De resultaten van het werkplekonderzoek rapporteren we aan de werkgever en de medewerker. In het rapport nemen we ook persoonsgerichte adviezen op over het verbeteren van de werkhouding (geïllustreerd met foto’s) en werkgewoonten, de ergonomische instelling van de werkplek en eventuele knelpunten.

Evaluatie

Binnen twee weken na het werkplekonderzoek volgt een evaluatie met de medewerker. Indien gewenst komen we nog een keer langs.

WIL JE EEN WERKPLEKONDERZOEK LATEN UITVOEREN?

X