Werkplekonderzoek

Als medewerkers intensief repeterende werkzaamheden uitvoeren, langdurig achter een beeldscherm zitten of te maken hebben met fysieke belasting en ongemakkelijke werkhoudingen is er een verhoogde kans op klachten aan arm, nek, rug of schouders. Ook bestaande klachten of aandoeningen kunnen verergeren. Door te zorgen voor een werkplek die zo goed mogelijk aansluit op taken en handelingen van de medewerker worden de worden gezondheidsrisico’s voorkomen. Gecombineerd met het geven van adviezen over gezonde werkgewoonten bevordert u de productiviteit en vermindert u de kans op verzuim.

Wat is een werkplekonderzoek?

In een werkplekonderzoek combineren we ergonomisch onderzoek en het instellen van een werkplek met met praktisch advies over het verbeteren werkhouding, werkgewoonten en werkgedrag.

Resultaat

Verhogen van vitaliteit op de werkvloer. Reintegratie. Terugdringen van verzuim. U en uw medewerker kennen de risico’s, weten welke ergonomische en gedragsmatige maatregelen belangrijk zijn en hebben praktische informatie om dit ook daadwerkelijk te doen. Klachten door fysieke belasting, een verkeerde lichaamshouding, terugkerende handelingen nemen zo af of ze worden voorkomen.

Zo ziet een werkplekonderzoek eruit

  • Persoonlijke kennismaking met de medewerker en betokkenen
  • Inventarisatie van de klacht(en).
  • Analyse van de werkgewoonten, werkgedrag en werkplek
  • Beoordeling van de uitkomsten en toetsing aan ergonomische uitgangspunten, normen en richtlijnen.
  • Verbeteren van de werkplek instellingen
  • Bespreken van oplossingsrichtingen en aanbevelingen
  • Adviseren en trainen gericht op het verbeteren van houding en werkgewoonten zoals
    efficiënt gebruik van spieren, minder belasting van gewrichten en variatie in houdingen.
  • Mogelijkheden bespreken om adviezen en oefeningen daadwerkelijk toe te passen.

Soorten werkplekonderzoek:

Ergonomisch werkplekonderzoek

Gericht op het voorkomen van klachten en het behouden van een goede gezondheid
Naar ergonomisch werkplekonderzoek

Uitgebreid werkplekonderzoek

Bij medische klachten, a-specifieke klachten, werkhervatting en een verminderde arbeidsbelastbaarheid

Complex werkplekonderzoek

Bij medische klachten in  combinatie met specifieke locaties zoals moeilijk bereikbare werkplekken; balies; controlekamers, voertuigen, heftrucks, productieomgeving

Individuele training

Wanneer een werkplekonderzoek niet tot voldoende het gewenste resultaat bij de medewerker heeft geleid en werkhouding en bewegingsgedrag als de (waarschijnlijke) bron van de blijvende klachten zijn. 

ONDERZOEKS RAPPORT

De resultaten van het werkplekonderzoek rapporteren we aan de werkgever en de medewerker. In het rapport nemen we ook persoonsgerichte adviezen op over het verbeteren van de werkhouding (geïllustreerd met foto’s) en werkgewoonten, de ergonomische instelling van de werkplek en eventuele knelpunten.

Evaluatie

Binnen twee weken na het werkplekonderzoek volgt een evaluatie met de medewerker. Indien gewenst komen we nog een keer langs.

Wanneer?

WIL JE EEN WERKPLEKONDERZOEK LATEN UITVOEREN?

X