werkbelevingsonderzoek

Veel organisaties willen weten hoe tevreden de medewerkers zijn binnen de eigen organisatie met verschillende aspecten van het werk. Dat is interessante en nuttige informatie, omdat dit iets zegt over de motivatie, betrokkenheid, prestaties en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en daarmee het behalen van strategische doelen.

Wat is een werkbelevingsonderzoek?

Middels een werkbelevingsonderzoek wordt min of meer objectief worden vastgesteld of werknemers gezond en plezierig werken of dat er een verhoogd risico is op klachten zoals vermoeidheid of burn out.
De werkbelevingsonderzoeken zijn altijd maatwerk en worden in nauwe samenwerking met de klant afgestemd en uitgevoerd. Ergomotion hanteert daarbij de filosofie dat het niet gaat om het onderzoek op zich, maar om het uitvoeren van verbeteringen. Het onderzoek is een middel en geen doel op zich. Wat ons betreft is een werkbelevingsonderzoek de start van een traject om de werkbeleving binnen de organisatie te verbeteren.

Het onderzoek vindt plaats door middel van gevalideerde vragenlijsten en  is modulair van opzet. Onderwerpen doe tijdens het werkbelevingsonderzoek inzichtelijk kunnen worden gemaakt zijn:

  • Ervaren Mentale belasting
  • Ervaren Fysieke belasting
  • Ervaren Herstelbehoefte
  • Ervaren werktempo en hoeveelheid
  • Bevlogenheid
  • Werkplezier en vitaliteit
  • Bewegen – Roken – Alcohol – Voeding – Ontspanning (BRAVO)
  • Werkvermogen (Workability-index)

Aan de hand van de behoefte van de klant kunnen extra thema’s aan de vragenlijst worden toegevoegd.

Wat kunt u van een werkbelevingsonderzoek verwachten?

Het onderzoek levert praktische handvatten en verbeterpunten op waar u direct mee aan de slag kunt in uw organisatie. We ondersteunen bij het opstellen van actieplannen en het implementeren van adviezen om te zorgen voor maximale betrokkenheid van alle medewerkers.

Meer weten over werkbelevingsonderzoek?