ergonomisch onderzoek

Met een ergonomisch onderzoek kunt u klachten voorkomen of terugdringen. Als medewerkers intensief repeterende werkzaamheden uitvoeren, langdurig in een houding zitten of te maken hebben met een hoge fysieke belasting, is er een verhoogde kans op klachten en verzuim.

Wat is een ergonomisch onderzoek

Bij een ergonomisch onderzoek brengen we de interactie tussen de mens en de ontworpen technische en organisatorische omgeving in kaart. Op basis hiervan geven we advies over  het ontwikkelen of optimaliseren van de (productie)-processen en de werkomstandigheden.

Hoe werkt het?

Bij een ergonomisch onderzoek gaan we uit van de waarneembaarheid van omgevingsfactoren en procesfactoren. Dat betekent in dit geval dus: analyseren en meten. Hiermee is vast te stellen of een werkomgeving en de processen voldoen aan ergonomische uitgangspunten.

Zo ziet een ergonomisch onderzoek er uit

  • Analyse van taken, beleid en processen
  • Observatie van werkzaamheden, werkomstandigheden, fysieke belasting
  • Uitvoeren van metingen, bijvoorbeeld gewichten, afmetingen, afstanden, licht, temperatuur, geluid
  • Analyse van de bevindingen en toetsing aan gezondheids- en ergonomische normen.
  • Presentatie van- en discussie over mogelijkheden en prioriteiten om de ergonomische werkomgeving te verbeteren.
  • Rapportage

Meer weten?

X