Training Fysieke belasting

Als medewerkers te maken hebben met fysieke belasting door zware, fysiek belastende werkzaamheden uit te voeren of op een verkeerde manier zitten, tillen, duwen, trekken, reiken of staan, is de kans op klachten aan de knieën, heup, arm, nek, rug, schouders groot. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid en (duurzame) inzetbaarheid. Klachten aan het bewegingsapparaat zorgen voor 38% van het werkgerelateerde ziekteverzuim. Bovendien leidt een ongunstige fysieke belasting tot het maken van fouten en een lager werktempo.

Medewerkers die te maken hebben met fysieke belasting hebben minder snel klachten en herstellen sneller als zij fit genoeg zijn voor hun taak én hun lichaam effectief gebruiken. Dit bereiken zij met praktische instructies over factoren die van invloed zijn op het ontstaan en voorkomen van blessures gerelateerd aan fysieke belasting met als insteek:
Bewustwording – Gedragsverandering – Eigen verantwoordelijkheid 

Resultaat

Na de training fysieke belasting hebben medewerkers kennis, inzicht en vaardigheden in:

 • fysieke en repeterende belasting
 • de risico’s en de gevolgen hiervan op spieren, gewrichten en vitaliteit
 • Hoe fysieke belasting op een gunstige manier beïnvloed kan worden door het verbeteren van houding, werkgewoonten, ontspanning en het gebruik van hulpmiddelen

INHOUD VAN DE TRAINING

 • Inzicht in gezonde en belastende houdingen en bewegingen tijdens de werkzaamheden (hierbij gebruiken we foto’s).
 • Hoe werken de spieren en gewichten tijdens belastende activiteiten?
 • Welke spieren kan je gebruiken om gewrichten te beschermen?
 • Wat kan je zelf doen om fysieke belasting te verlagen?
 • Maatregelen die je kunt nemen bij beginnende klachten.
 • Zelf oefenen, ervaren en oordelen tijdens het oefenen van verschillende werkhoudingen.
 • Leren van elkaar en het uitwisselen van ervaringen.
 • Concrete tips om aan de slag te gaan met de winstpunten die belangrijk en haalbaar zijn.
 • Na de training kan je, indien gewenst, gebruik maken van individueel en persoonlijk advies.

Het uitgangspunt van de training is:
Bewustwording –> Gedragsverandering –> Eigen verantwoordelijkheid
om te bereiken dat medewerkers zorgen dat zij hun lichaam tijdens het werk efficiënt en effectief inzetten.

De werkwijze interactief en ervaringsgericht: theorie afgewisseld met oefeningen en uitwisselen van ervaringen.  Na een plenair gedeelte oefenen we ‘on the job’ met het toepassen van de nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden.

Evaluatie

De training fysieke belasting wordt afgesloten met een evaluatie

Vervolgmogelijkheden

Training fysieke belasting 1

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voorbereiding
De training fysieke belasting maken we op maat zodat deze naadloos aansluit bij de bedrijfsspecifieke omstandigheden en de te behalen doelstellingen.

Ter voorbereiding spreken een aantal betrokken en brengen de de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van fysieke belasting in kaart. We observeren handelingen, werkhoudingen, werktechnieken, werkomstandigheden en hulpmiddelen.

MEER WETEN OVER DE TRAINING FYSIEKE BELASTING?

X