training fysieke belasting

Als medewerkers zware, fysiek belastende werkzaamheden moeten uitvoeren of op een verkeerde manier zitten, tillen, duwen, trekken of staan is er een verhoogde kans op klachten aan de knieen, heup, arm, nek, rug, schouders. Dit kan grote gevolgen hebben op de lichamelijke gezondheid en de inzetbaarheid van medewerkers.
Door te zorgen voor gezonde werkgewoonten tijdens fysieke belasting bevordert u de productiviteit en vermindert u de kans op verzuim.
Met een training fysieke belasting kunt u klachten voorkomen of terugdringen.

Visie

Medewerkers die te maken hebben met fysieke belasting hebben minder snel klachten en herstellen sneller als zij fit zijn voor hun taak en hun lichaam verstandig gebruiken. Dit is te bereiken door medewerkers praktisch te instrueren over factoren die van invloed zijn op het ontstaan en voorkomen van blessures gerelateerd aan fysieke belasting met als insteek: Bewustwording – Gedragsverandering – Eigen verantwoordelijkheid

Werkwijze

Wij ontwikkelen een training die geheel aansluit bij de doelgroep en de bedrijfsspecifieke omstandigheden. Volledig op maat. Onze trainer heeft een kennismakingsgesprek met u en enkele medewerkers. Zijn er specifieke risico’s bekend uit de RI&E en plan van aanpak? Wat doen de medewerkers? Hoe doen zij dat? Wat zijn de knelpunten? En wat moeten zij leren? We maken hiervan enkele foto’s. Dit is het uitgangspunt voor de training.

Beknopte inhoud van de training

  • Voorlichting over het bewegingsapparaat en fysieke belasting
  • Inzicht verkrijgen in wat gezonde en belastenende houdingen en bewegingen tijdens werk zijn (hierbij gebruiken we foto’s)
  • Oefenen van gezonde bewegingstechnieken tijdens bukken, tillen, dragen, duwen, trekken, repeterende handelingen en statische houdingen (afhankelijk van de werktaken).
    On the job of op een gesimuleerde werkplek.
  • Functioneel spieren leren te gebruiken om gewrichten te beschermen.
  • Enkele taakgerichte fitnessoefeningen, ontspannings- en hersteloefeningen om de belastbaarheid te verbeteren
  • Het praktisch trainen van gezonde werkgewoonten on the job of op een gesimuleerde werkplek
  • Preventiemaatregelen, wat doe je bij beginnende klachten? Welke maatregelen kan je eenvoudig zelf nemen?
  • Evaluatie

Na afloop ontvangen alle cursisten een hand-out.

Follow up

We bieden diverse mogelijkheden aan mogelijkheden voor gezondheidsbevordering door een combinatie van plenaire trainingen en/of personal coaching.
Wat ook veel voorkomt is dat enkele deelnemers een extra training volgen om te worden opgeleid tot Ergocoach Fysieke Belasting.

Meer weten?