Arbeidsdeskundig onderzoek

Voor wanneer er sprake is van een (dreigende) langdurige ziekteperiode, of wanneer duidelijk is dat een werknemer te kampen heeft met blijvende beperkingen. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft een stand van zaken weer welke gebruikt kan worden in de communicatie met UWV en/of verzekeraars. Daarnaast is het arbeidsdeskundig onderzoek gericht op een blijvende oplossing voor werknemer en werkgever.

Het arbeidsdeskundig onderzoek richt zich op het beantwoorden van relevante vragen, zoals:

 • Welke beperkingen maken het dat het eigen werk niet kan worden gedaan?
 • Is er, rekening houdend met de beperkingen van de werknemer, een mogelijkheid om het werk aan te passen, waardoor er een goede en blijvende oplossing ontstaat?
 • Welke mogelijkheden zijn er eventueel in andere werkzaamheden bij de werkgever?
 • Zijn er reële alternatieven bij een andere werkgever?
 • Welke regelingen kunnen van toepassing zijn bij de geadviseerde oplossing?

Uitvoering arbeidsdeskundig onderzoek

 • Door de bedrijfsarts zijn de beperkingen ten aanzien van werken van de werknemer vastgesteld. Er is een vertaling van de aanwezige mogelijkheden gemaakt, de “functionele mogelijkheden lijst” (FML).
 • Op basis van deze gegevens en gegevens van de werkgever stelt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden van de werknemer vast. Door middel van dossiervoorbereiding (bestuderen van o.a. re-integratiedossier, bedrijfsgegevens, functiehuis), een bezoek aan de werkgever, een gesprek met de leidinggevende (en/of de P&O-medewerker) en een gesprek met de werknemer wordt inzicht verkregen in de arbeidssituatie, in de motivatie, presentatie en belemmerende factoren van de werknemer.
 • Er wordt door de arbeidsdeskundige een oordeel gegeven over de oplossingsmogelijkheden bij de werkgever. Als er geen reële mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever wordt dit vastgesteld en levert de arbeidsdeskundige advies aangaande mogelijkheden elders op de arbeidsmarkt. Wanneer er wel mogelijkheden zijn tot een interne oplossing biedt de arbeidsdeskundige advies over de wijze waarop dit gerealiseerd wordt en biedt hierbij indien nodig begeleiding (dit begeleidingstraject kan apart worden geoffreerd indien gewenst)
 • Een werkplekonderzoek vind in principe altijd plaats, evenals overleg met de bedrijfsarts.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige.

Rapportage

De genoemde rapportage van het arbeidsdeskundig onderzoek bevat in ieder geval de volgende zaken:

 • Een gemotiveerd arbeidskundig oordeel over mogelijkheden tot passend werk bij de huidige werkgever (aangepast eigen werk of ander passend werk, zogenoemd spoor 1).
 • Mogelijkheden van de werknemer op de arbeidsmarkt (passend werk bij een andere werkgever, zogenoemd spoor 2).
 • Advies gericht op mogelijke vervolgactiviteiten (in zowel spoor 1 als spoor 2), zoals aanpassingen of begeleiding.
 • Visie van de werknemer op het onderzoek en advies.
 • Visie van de opdrachtgever op de situatie en de mogelijkheden tot terugkeer in eigen / andere functie.

Door wie wordt het arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd?

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door een geregistreerd en gecertificeerd
arbeidsdeskundige. Deze houdt zich aan de gedragsregels zoals opgesteld door de Stichting Register Arbeidsdeskundigen SRA

MEER WETEN OVER EEN ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK?

X