Medewerkers in de zorg hebben als gevolg van hun werkzaamheden met patiënten te maken met fysieke belasting en moeten daarvoor “fit zijn voor hun taak” en hun lichaam verstandig gebruiken. Om op een goede manier met deze fysieke belasting om te kunnen gaan is het belangrijk dat ergocoaches medewerkers praktisch kunnen instrueren en motiveren om hier op een bewuste en efficiënte manier mee om te gaan. De insteek:

bewustwording – gedragsverandering – eigen verantwoordelijkheid.

Resultaat van de cursus ergocoach zorg

Na het volgen van de cursus ergocoach kan je collega’s adviseren en coachen over:

 • Fysieke belasting tijdens dagelijkse werkzaamheden en activiteiten;
 • De risico’s en de gevolgen hiervan voor medewerkers en de organisatie;
 • Hoe dit op een gunstige manier beïnvloed kan worden door houding, efficiente bewegingsgewoonten en gedrag.

Inhoud van de cursus Ergocoach Zorg

Kern van de opleiding is: kennis over gezond werken en training van de techniek van coaching. Ergocoaches moeten allereerst uiteenlopende vormen van werkgedrag op een praktische en efficiënte manier kunnen analyseren. Vervolgens wordt van hen een terzake kundig advies verwacht over het omgaan met fysieke belasting gezonde werkgewoonten en de inzet van hulpmiddelen. In onze cursus wordt daarbij in het bijzonder aandacht besteed aan coaching en communicatieve vaardigheden. Theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties, discussies en praktijkoefeningen.

Beknopt Programma

 • Takenpakket ergocoach
 • Kennis van lichaam
 • Basisdeskundigheid fysieke belasting
 • Bewegingsvaardigheden en praktische handelingen
 • Wettelijk kader en fysieke belasting
 • Analyseren en signaleren
 • Communicatiemodellen
 • Coaching en adviesvaardigheden
 • Omgaan met weerstand
 • Praktijkadvisering ‘on the job”
 • Borging voor de toekomst
 • Praktijkopdrachten
 • Evaluatie

Werkwijze

De cursus Ergocoach bestaat uit een mix van theorie, demonstraties, rollenspelen, discussies, praktijksimulaties, oefeningen en praktijk opdrachten. Er is veel aandacht voor het leren toepassen van praktische vaardigheden.

Cursus voorbereiding

We maken de cursus Ergocoach Zorg geheel op maat. Onze trainer heeft een kennismakingsgesprek met betrokkene op locatie. Wat is de huidige situatie? Wat zijn knelpunten? Wat moeten cursisten leren? Wat is het gewenste resultaat? Dit is het uitgangspunt voor de ergocoach cursus.

Cursus locatie

De cursus wordt inhouse, op locatie gegeven

Duur

3 bijeenkomsten (5 dagdelen). De cursus heeft een modulaire opbouw. Tussen de modules is een periode van 2-4 weken gewenst om ervaring op te doen. Na elke module volgt een opdracht.

Certificaat

Na het volgen van de cursus ergocoach ontvangen deelnemers een certificaat.

Vervolgmogelijkheden

 • Periodieke audit op vaardigheden
 • Helpdesk (telefonisch en per mail)
 • Verdieping voor technieken en vaardigheden
 • Verdieping hulpmiddelen en werkmaterialen
 • Verdieping motiveren en coachen
 • Inbedden van beleid en vasthouden van veranderingen
 • Deelname aan projectteam
 • Periodiek spreekuur

MEER WETEN OVER DE CURSUS ERGOCOACH ZORG?

OPEN INSCHRIJVING

X