Als medewerkers duurzaam inzetbaar en vitaal willen zijn en blijven, dan dienen zij zuinig om te springen met hun lichaam, energie en hulpbronnen. Dit vraagt een investering van zowel de werknemer als de  werkgever. Een eenmalige aanpak leidt echter niet tot duurzame effecten.

Ergomotion helpt organisaties met het opzetten, uitvoeren en borgen van een integraal vitaliteitsbeleid en het vertalen van dit beleid naar tactische en operationele processen. We hanteren hierbij een wetenschappelijk onderbouwde, integrale, systematische en doelgericht werkwijze. Het uiteindelijke doel is dat de vitaliteit en inzetbaarheid van de medewerkers bijdraagt tot meer werkplezier én de realisatie van de organisatiedoelen op de korte en langere termijn.

Zo helpen wij organisaties met een vitaliteitsbeleid

  • Operationalisatie van vitaliteit (wat verstaan we onder vitaliteit / indicatoren)
  • Inventarisatie van de determinanten (factoren die de vitaliteit bepalen)
  • Ontwikkelen van trainingen, het creeren van draagvlak en het borgen van resultaten
  • Het opstellen en (mede) uitvoeren van een integraal vitaliteitsbeleid

Waarom investeren in vitale werknemers zich terugverdiend

  • Gelukkige werknemers zijn 12 procent productiever dan werknemers die om allerlei – mentale of fysieke – redenen minder lekker in hun vel zitten
  • Bedrijven als Google hebben uitgebreid geïnvesteerd in alle medewerkers op alle aspecten van fysieke en mentale fitheid. De werknemerstevredenheid is daardoor met 37% gestegen.
  • Medewerkers met een goede gezondheid zijn ruim 18 procent productiever en verzuimen 27 procent minder dan ongezonde collega’s.’

Vitaliteit integreren in het DNA van uw bedrijf?