Cursus preventiemedewerker Kantoor & Thuiswerken

De preventiemedewerker is een medewerker die in de organisatie werkt aan het in kaart brengen- en verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het doel is het voorkomen van risico’s op ongevallen, ziekten en klachten. Voor de preventiemedewerker is het daarom belangrijk om antwoord te hebben op vragen als  “Wat houdt mijn rol precies in?”, “Hoe begin ik?” “Hoe maak ik een RI&E?” In de cursus preventiemedewerker leert u datgene wat nodig is om succesvol aan de slag te gaan.

NA HET VOLGEN VAN DE CURSUS PREVENTIEMEDEWERKER

 • Heeft u inzicht in arbeidsomstandigheden, arbeidsomstandighedenzorg en de wettelijke kaders.
 • Bent op de hoogte wat de functie van preventiemedewerker inhoudt als het gaat om taak- en regelgeving.
 • Weet u hoe u zich kunt laten informeren over arbeidsomstandigheden en arbeidsomstandighedenzorg.
 • Weet u wat de invloed is van fysieke belasting, werkdruk en psychosociale factoren op het ontstaan- en voorkomen van klachten
 • Bent op de hoogte van preventieve interventies. U weet welke arbeidsomstandigheden en ergonomische randvoorwaarden van belang zijn voor gezond werken en hoe u deze kunt optimaliseren.
 • leert werkgewoonten en werkomstandigheden van medewerkers te analyseren en te verbeteren.
 • Kunt systematisch adviseren en coachen over arbeidsomstandigheden, houding, werkgewoonten en gedrag gericht op gezond werken.

INHOUD VAN DE CURSUS PREVENTIEMEDEWERKER

 • Inleiding en kennismaking
 • Vaststellen specifieke vragen deelnemers
 • Arbeidsomstandigheden algemeen
 • Wet- en regelgeving algemeen
 • RI&E, bronaanpak en zorgcyclus
 • Wat is de basis van de Preventiemedewerker in de Arbo-wet?
 • Hoe deskundig moet de preventiemedewerker zijn?
 • Risico’s in de kantooromgeving
 • Werkplek in zijn algemeenheid en veiligheidsaspecten
 • Kantoorergonomie
 • Werkplek advies
 • Adviseren over beeldschermwerk & ergonomisch werken
 • Adviseren ter preventie van klachten

MEER WETEN OVER CURSUS PREVENTIEMEDEWERKER ?

X