Gezond en veilig werken- en blijven werken. Om dit binnen uw organisatie te realiseren worden Ergocoaches aangesteld en opgeleid.
Als Ergocoach adviseer je over knelpunten ten aanzien van fysieke belasting en ergonomie en leer je collega’s gericht te adviseren en te coachen over gezond werkgedrag. Met de (interne) deskundigheid van Ergocoaches kom je tot een goed arbo beleid en werk je aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Wij verzorgen Ergocoach cursussen afgestemd op de bedrijfspecifieke omstandigheden en cultuur. In de cursus Ergocoach besteden we veel aandacht aan  coaching en communicatie zodat Ergocoaches goed in staat zijn om kennis over te dragen aan collega’s.

Ons cursus aanbod

  • Cursus Ergocoach Kantoor
    Deze cursus is toegespitst op ergocoachen in de kantooromgeving.
  • Cursus Ergocoach Fysieke belasting
    Deze cursus is toegespitst op ergocoachen in de productieomgeving, logistiek, de bouwsector, transportsector, kinderopvang.
  • Cursus Ergocoach zorg
    Deze cursus is toegespitst op ergocoachen in de thuiszorg, ouderenzorg, ziekenhuizen, revalidatiecentra, ambulancediensten en gehandicaptenzorg.

MEER WETEN?