WAAROM EEN ERGOCOACH?

Veel werknemers hebben moeite om de balans te behouden tussen belasting en belastbaarheid. Daarbij spelen niet alleen werkomstandigheden (zoals thuiswerken, veranderingen in de maatschappij en werkdruk), maar ook individuele en leefstijlfactoren (zoals mantelzorg en copingsvaardigheden) een rol.  Wat veel voorkomt zijn fysiek belastende werkzaamheden, ongemakkelijke werkhoudingen, langdurig in eenzelfde houding staan of zitten of repeterende bewegingen uitvoeren. Klachten aan het bewegingsapparaat zorgen voor ca. 38% van het werkgerelateerde ziekteverzuim. Ongunstige fysieke belasting leidt bovendien tot het maken van fouten en een lager werktempo. Met een ergocoach heb je oren en ogen op de werkvloer en is een deskundig advies altijd dichtbij.

WERKZAAMHEDEN

Een ergocoach richt zich naast zijn eigenlijke werk op vermindering van de fysieke belasting in het team. Een ergocoach signaleert, adviseert en coacht over over knelpunten en oplossingen ten aanzien van fysieke belasting, bronnen en mogelijke oplossingen en  ergonomisch werken.

MEERWAARDE ERGOCOACH

Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting.

TITEL ERGOCOACH

De titel Ergocoach vindt zijn oorsprong in de zorgsector. Een ergocoach word ook wel aandachtsvelder fysieke belasting, tilcoördinator, tilspecialist of adviseur ergonomisch werken genoemd.

MAATWERK CURSUS

Per sector en/of organisatie: er zijn altijd specifieke arbeidsomstandigheden en uitdagingen waar medewerkers mee te maken. Daarom ontwikkelen we de cursus ergocoach op maat.

X