Gezond en veilig werken- en blijven werken. Om dit te realiseren worden Ergocoaches aangesteld en opgeleid.

WAT IS EEN ERGOCOACH?

Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting.

WAT DOET EEN ERGOCOACH

Een Ergocoach adviseert  over knelpunten ten aanzien van fysieke belasting en ergonomie. Daarnaast coacht, traint adviseert de ergocoach collega’s over gezond werkgedrag bij fysieke- en statisch belasting.
Met deze (interne) deskundigheid van de Ergocoach kom je tot een goed arbo beleid en werk je aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

CURSUS ERGOCOACH VOLGEN?

Wij verzorgen diverse Ergocoach cursussen. Ons aanbod:

  • Cursus Ergocoach Kantoor
    Deze cursus is toegespitst op ergocoachen in de kantooromgeving.
  • Cursus Ergocoach Fysieke belasting
    Deze cursus is toegespitst op ergocoachen in de productieomgeving, logistiek, de bouwsector, transportsector, kinderopvang.
  • Cursus Ergocoach zorg
    Deze cursus is toegespitst op ergocoachen in de thuiszorg, ouderenzorg, ziekenhuizen, revalidatiecentra, ambulancediensten en gehandicaptenzorg.

MEER WETEN?