Cursus Ergocoach

Medewerkers die te maken hebben met fysieke belasting hebben minder snel klachten en herstellen sneller als zij fit zijn voor hun taak en hun lichaam verstandig gebruiken. Dit is te bereiken door medewerkers praktisch te instrueren over factoren die van invloed zijn op het ontstaan en voorkomen van blessures gerelateerd aan fysieke belasting met als insteek:

Bewustwording – Gedragsverandering – Eigen verantwoordelijkheid

Doel van de cursus ergocoach

Na het volgen van onze cursus kunnen de ergocoaches medewerkers observeren, adviseren en instrueren over:

 • fysieke belasting bij tillen, dragen, duwen en trekken en ongemakkelijke werkhoudingen
 • de risico’s en gevolgen van (over)belasting door fysieke belasting
 • hoe dit op een gunstige manier beïnvloed kan worden door het verbeteren van houding, werkgewoonten, ontspanning en het gebruik van hulpmiddelen

Inhoud van de cursus

Kern van de cursus is: kennis over gezond werken en training van de techniek van coaching. Ergocoaches moeten allereerst uiteenlopende vormen van werkgedrag op een praktische en efficiënte manier kunnen analyseren. Vervolgens wordt van hen een terzake kundig advies verwacht over het omgaan met fysieke belasting gezonde werkgewoonten en de inzet van hulpmiddelen. In onze cursus wordt daarbij in het bijzonder aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden. Theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties, discussies en praktijkoefeningen. De cursus is geheel is afwisselend en interactief van aard en geheel afgestemd op het opleidingsniveau van de deelnemers.

Beknopt cursusprogramma:

 • Voorlichting over het bewegingsapparaat en fysieke belasting
 • Gezonde en belastende houdingen en bewegingen tijdens werk
 • Verkrijgen van praktisch inzicht in het  ontstaan, voorkomen en adequaat omgaan met klachten.
 • Bespreken van preventiemaatregelen: maatregelen die de medewerker kan treffen om fysieke klachten te verminderen en te voorkomen
 • Zelf oefenen bij het verbeteren van houding en werkgewoonten bij fysieke belasting
 • Oefeningen die bijdragen aan taakgerichte fitheid en het verbeteren van belastbaarheid
 • Coaching en communicatie naar collega’s
 • Ergocoachen “on the job”
 • Opdracht
 • Evaluatie en afsluiting

Nazorg

Deelnemers hebben tot 2 maanden na de cursus gelegenheid om Ergomotion om advies te vragen bij vraagstukken over fysieke belasting en coaching.

Certificaat

Bij een gunstige beoordeling van het uitvoeren van een werkplekonderzoek ontvangt de deelnemer een certificaat “Ergocoach Fysieke Belasting ”.

Meer weten?