Cursus Ergocoach Fysieke Belasting

Als medewerkers te maken hebben met fysieke belasting door zware, fysiek belastende werkzaamheden uit te voeren of op een verkeerde manier zitten, tillen, duwen, trekken, reiken of staan, is de kans op klachten aan de knieën, heup, arm, nek, rug, schouders groot. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid en (duurzame) inzetbaarheid. Klachten aan het bewegingsapparaat zorgen voor 38% van het werkgerelateerde ziekteverzuim. Bovendien leidt een ongunstige fysieke belasting tot het maken van fouten en een lager werktempo.

Medewerkers die te maken hebben met fysieke belasting hebben minder snel klachten, herstellen sneller en zijn duurzaam inzetbaar als zij fit zijn voor hun taak en hun lichaam verstandig gebruiken. Dit is te bereiken door medewerkers praktisch te instrueren over factoren die van invloed zijn op het ontstaan en voorkomen van blessures gerelateerd aan fysieke belasting. De cursus ERGOCOACH FYSIEKE BELASTING geeft medewerkers de benodigde kennis om collega’s te adviseren.

Resultaat

Na het volgen van onze cursus kunnen deelnemers medewerkers observeren, adviseren en instrueren over:

 • fysieke belasting bij werkzaamheden als lang staan, schoonmaken, duwen, trekken, bijvullen, reiken, tillen
 • de risico’s en gevolgen van (over)belasting door fysieke belasting
 • Hoe fysieke belasting op een gunstige manier beïnvloed kan worden door het verbeteren van houding, werkgewoonten, ontspanning en het gebruik van hulpmiddelen

Cursus programma

Kern van de cursus is: kennis over gezond werken en training van de techniek van coaching.
Ergocoaches moeten allereerst uiteenlopende vormen van werkgedrag op een praktische en efficiënte manier kunnen analyseren. Vervolgens wordt van hen een terzake kundig advies verwacht over  wat de oorzaak is van fysieke belasting, wat hiervan de gevolgen kunnen zijn voor het lichaam en hoe dit kan worden voorkomen door gezonde werkgewoonten en de inzet van hulpmiddelen. We besteden veel aandacht aan communicatieve vaardigheden, zodat de ergocoach kennis en inzicht kan overdragen op collega’s en hen waar nodig ook weet te motiveren tot gedragsverandering.
De insteek: Bewustwording – Gedragsverandering – Eigen verantwoordelijkheid

Ze leren herkennen wat fysieke overbelasting veroorzaakt , wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor het lichaam en hierop te anticiperen en krijgen tips en inzicht hoe ze gezonder kunnen werk


BEKNOPTE INHOUD VAN DE CURSUS

Theorie

 • Inzicht krijgen in gezonde en belastende houdingen en bewegingen
 • Hoe werken de spieren en gewichten tijdens belastende activiteiten?
 • Welke spieren kan je gebruiken om gewrichten te beschermen?
 • Wat kan je zelf doen om fysieke belasting te verlagen?
 • Zelf oefenen, ervaren en oordelen
 • Veelvoorkomende lichamelijke klachten: hoe herken je beginnende signalen en wat is je rol?
 • Takenpakket Ergocoach
 • Wet- en regelgeving
 • Enkele arbeidsgeorienteerde oefeningen die bijdragen aan taakgerichte fitheid en het verbeteren van belastbaarheid

Praktijk

 • Analyseren van de werkgewoonten en de werkbeleving van de medewerker en de ergonomische omstandigheden
 • Trainen van werktechnieken zoals tillen, duwen, trekken, reiken en het gebruik van hulpmiddelen
 • Coachen, trainen en adviseren over gunstige werkgewoonten met als doel efficiënt gebruik van spieren, minder belasting van gewrichten, voorkomen statische belasting, doelmatige inzet van hulpmiddelen.
 • Geven van praktische adviezen en oefeningen, gericht op het toepassen van nieuwe inzichten en aanleren van vaardigheden om bewust om te gaan met fysieke belasting
 • Signaleren en verhelpen van problemen/knelpunten

Werkwijze

De cursus Ergocoach Fysieke Belasting bestaat uit een mix van theorie, demonstraties, rollenspelen, discussies, praktijksimulaties, oefeningen en praktijk opdrachten. Er is veel aandacht voor het leren toepassen van praktische vaardigheden.

Cursus Ergocoach Fysieke belasting 1

CURSUS INFORMATIE

Doorlooptijd
De cursus wordt in 2 dagdelen gegeven met een voorbereidende opdracht voor aanvang van de 1e bijeenkomst.

Aantal deelnemers
Minimaal 5, maximaal 12.

Incompany
Bij meerdere deelnemers is een Incompany cursus interessant.

Data open inschrijving
Cursus agenda ergocoach fysieke belasting

Inbegrepen bij de cursus zijn
De kosten voor de accommodatie,  cursusmateriaal en onbeperkt support na afloop van de cursus.

Garantie
Op deze cursus is 100% tevredenheidsgarantie van toepassing.
Niet tevreden dan geen factuur.

Waardering
De cursus wordt zeer hoog gewaardeerd door deelnemers

MEER WETEN OVER ERGOCOACH FYSIEKE BELASTING?

X