Maar liefst een derde van de Westerse bevolking rapporteert slaapproblemen. Een tekort aan slaap kan op de lange termijn voor gezondheidsproblemen zorgen, zoals een verhoogd risico op overgewicht, hoge bloeddruk of het krijgen van een depressie. Op korte termijn beïnvloed het zelfs al het vermogen om efficiënt te werken, doordat het korte termijn geheugen verslechterd. Werknemers die zich moe en lusteloos voelen, zijn bovendien sneller geneigd zich een dagje ziek te meldenWerkstress heeft een ongunstig effect op de slaapkwaliteit en slechte nachtrust is voorspellend voor verhoogde werkstress: dat toont een recent onderzoek aan. 58% van werknemers die onregelmatig of in ploegendienst werkt, zegt overdag niet goed te slapen. Trainingen en oefeningen bieden dan uitkomst.

TRAINING “SLAAP JE FIT”

Doorbreek de vicieuze cirkel en neem de controle over slaapkwaliteit terug. Externe werkdruk en interne stressgevoelens zijn topics waar vaak over gesproken en op getraind wordt. Echter, het managen van de slaapkwaliteit is veelal nog onbekend terrein, waar dus veel te winnen valt.

In de training Slaap Je Fit! benaderen we de problemen vanuit een 24 uurs visie.
We maken maken hierbij gebruik van recente wetenschappelijke inzichten en houden rekening met persoonskenmerken en bedrijfsspecifieke omstandigheden (zoals werken in ploegendiensten en onregelmatige werktijden). Uiteindelijk draaien we de vicieuze cirkel in tegengestelde richting terug.

RESULTAAT VAN DE TRAINING

  • Meer grip op je slaap
  • Beter presteren op werk en privé

BEKNOPTE INHOUD VAN DE TRAINING

  • Inzicht in slaapgedrag
  • Hoe klachten samenhangen met slaapproblemen
  • Uitleg over de architectuur van gezond slapen
  • Praktische en eenvoudig toepasbare oefeningen om slaapgedrag managen.
  • Tips om adequaat te kunnen omgaan met de gevolgen van slaapproblemen.

HOE ZIET DE TRAINING ER UIT?

De training is interactief en ervaringsgericht: theorie afgewisseld met oefeningen en uitwisselen van ervaringen.

OVERIGE MOGELIJKHEDEN

MEER WETEN?