Home

  • Verstandig omgaan met je lichaam

  • Fysiek en mentaal in balans

  • Creeren van een gezonde werkomgeving

Werkplekonderzoek

Door te zorgen voor een goed en veilig ingerichte werkplek en gezonde werkgewoonten bevordert u de productiviteit en vermindert u de kans op verzuim. Met een werkplekonderzoek kunt u klachten voorkomen of terugdringen.

Ergocoach Fysieke Belasting

Na het volgen van een cursus Ergocoach in de de gezondheidszorg, de kantooromgeving of de de productieomgeving kunt u uw collega’s praktisch coachen en adviseren over gezonde werkgewoonten,werkomstandigheden, hulpmiddelen en werkorganisatie.

No Nonsense RI&E

Het klassieke RI&E rapport bestaat uit een eindeloze opsomming van alle mogelijke risico’s, waarvan het nog maar de vraag is of deze risico’s gegrond zijn. U kunt zich voorstellen dat een dergelijke RI&E rapport niet erg opbouwend is.

Training Fysieke Belasting

Medewerkers die te maken hebben met fysieke belasting moeten leren hun lichaam verstandig te gebruiken en daarnaast ook fit zijn voor hun taak. Speciaal hiervoor ontwikkelen wij praktische trainingen geheel op maat waarin u medewerkers leren om gezond om te gaan met fysieke belasting

Workshop RSI (CANS) preventie

Veel klachten als gevolg van beeldschermwerk kunnen worden voorkomen indien medewerkers meer bewust worden van hun werkwijze en leren om met minder spierspanning en een betere belasting van gewrichten beeldschermwerk te verrichten, zowel op het werk als prive.

ERGOMOTION: GEZOND ONDERNEMEN

Ergomotion is een organisatie van gecertificeerde arbodeskundigen, bedrijfstherapeuten, coaches en adviseurs voor optimale arbeidsomstandigheden en gezonde medewerkers. Wij leveren een bundeling van kwaliteit, kennis, kunde en ervaring. Zo levert Ergomotion maximale toegevoegde waarde aan de bedrijfsgezondheidszorg. Wij zijn van mening dat verzuim veelal niet alleen door ziekte maar ook door andere factoren veroorzaakt wordt. Inzicht in eigen gedrag, houding en leefwijze is een eerste essentiële stap op weg naar een betere gezondheid en vitaliteit. Gecoördineerd door een backoffice in Amsterdam levert Ergomotion haar expertise aan organisaties in heel Nederland.
Betrokken, persoonlijk en exclusief, met korte lijnen en kennis van (uw) zaken.