Een bedrijfsoefentherapeut werkt als vakinhoudelijk expert in trajecten voor preventie van gezondheidsrisico’s en in curatieve trajecten waarin de factoren die leiden tot overbelasting en ziekteverzuim worden aangepakt.

Kenmerkend voor de benadering van bedrijfsoefentherapeuten is de gerichtheid op gedragsverandering in houding en bewegingsgewoonten rekening houdend met de klacht, aandoening en bedrijfsspecifieke omstandigheden. Doel is het verbeteren van fysieke en/of mentalebelastbaarheid en inzetbaarheid op basis van een interactief, didactisch leerproces. Uitgangspunt hierbij is dat medewerkers leren wat zij zelf kunnen doen om gezond te werken en te blijven werken.

Bedrijfsoefentherapie is gebaseerd op actuele paramedische inzichten en ervaring. Bedrijfsoefentherapie wordt in steeds meer bedrijven toegepast omdat ze o.a. een resultaatgerichte bijdrage levert bij:

 • het voorkomen of behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat (zoals CANS en rugpijn);
 • voorkomen of behandelen van klachten als gevolg van werkdruk en stress;
 • gedoseerde opbouw van de (arbeids)belastbaarheid;
 • begeleiding bij werkhervatting.

Hiermee leveren bedrijfsoefentherapeuten een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het terugdringen van verzuim.

De bedrijfsoefentherapeut beschikt over kennis over Arbo- wetgeving en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten van de werkgever en werknemer, ergonomie, biomechanica, arbeid & gezondheid.

Diensten

 • Werkplekonderzoek, bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek, de aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied en het verbeteren van werkgewoonten.
 •  Training on the job. Het praktisch te trainen en coachen van medewerkers over factoren die van invloed zijn op hun gezondheid, het ontstaan van klachten en voorkomen hiervan tijdens fysieke arbeid. Voorbeelden hiervan zijn:
  – Training fysieke belasting
  -statische belasting (training gezond beeldschermwerk)
  -stressmanagement (Ademhalings- en ontspanningsprogramma)
 • Re-integratietraject.
  In samenwerking met een Arbodienst of reïntegratiebureau adviseren en een planmatige aanpak maken voor reïntegratie.
 • Doorverwijzing.
 • Intern spreekuur.
 • Interne deskundigheidsbevordering; (bijv. opleiden van ergocoaches).

In samenspraak met de opdrachtgever en de werknemer(s) brengt de bedrijfsoefentherapeut door de medewerker(s) ervaren problemen, de probleemsituaties en knelpunten in kaart. Dit vormt het uitgangspunt van de voorlichting, training of behandeling.

Meer over bedrijfsoefentherapie weten?

Wilt u meer weten over bedrijfsoefentherapie of wat een bedrijfsoefentherapeut voor u kan betekenen? Als u het contactformulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.