Coaching medewerkers

Het zijn niet de dingen die gebeuren waardoor mensen van slag raken, maar hun gedachten daarover.

Epictetus onderkende in 60 na Christus al, dat ons gevoel en gedrag in belangrijke mate worden bepaald door onze gedachten – en die kunnen we zélf veranderen. Sommige mensen hebben daarbij een steuntje in de rug nodig. Als medewerkers in hun werk minder effectief functioneren of terugkeren na een ingrijpende ziekte of een burn-out, kan coaching hun inzet en inzetbaarheid verbeteren.

Wanneer coaching?

 De vraagstelling voor coaching van medewerkers kan heel divers zijn. Wat veel voorkomt is dat medewerkers

  • slecht kunnen omgaan met werkdruk of verantwoordelijkheid
  • langdurige stress ondervinden
  • moeilijk greep houden op hun emoties
  • spanning voelen in de balans werk-privé
  • vitaliteit en veerkracht missen
  • hinder ondervinden van (chronische) pijn
  • onzeker zijn na een burn-out

Aanpak

Onze coaching is allereerst gericht op bewustwording van de eigen rol en mogelijkheden van de medewerker in relatie tot het werk. Uitgangspunt hierbij is dat mensen niet in de hand hebben wat hun overkomt, maar wel hoe zij erop reageren. Ieder is verantwoordelijk voor de eigen gevoelens en gedragingen – en kan die ook veranderen. In de coachingsgesprekken doen wij vooral een beroep op het gezonde verstand en helpen wij medewerkers anders te denken, te voelen én te doen. Die benadering kan soms confronterend en directief overkomen, maar bevordert wel de effectiviteit.  Afhankelijk van de doelstelling maken we gebruik van de volgende technieken:

Een coachingstraject bestaat meestal uit drie tot vijf sessies, gecombineerd met mailcontact en e-coaching.

Meer weten over coaching?