Partners en netwerk

De professionals die zich aansluiten bij Ergomotion zijn stuk voor stuk specialisten in hun vak en hebben veel ervaring. De samenstelling van het vaste team is er op gericht allerhande vraagstukken snel en kordaat aan te pakken.
Wij werken op projectbasis samen met een landelijk dekkend netwerk van ervaren professionals die elkaars competenties aanvullen en versterken.

Meike van Halewijn

Meike van Halewijn

“Balance is not something you find, it’s something you create”

Meer dan 20 jaar is Meike actief als geregistreerd bedrijfsfysiotherapeut en Arbo-adviseur. Bakkerijen, visafslag, diamantairs? Ja, Meike heeft veel ervaring in uiteenlopende bedrijven en organisaties zoals Tata steel, NS, politiekorpsen en hotelketens.
Als consultant verzuimmanagement bij o.a. Achmea Vitale en KLM HEALTH SERVICES  heeft Meike het gezondheids- en verzuimbeleid binnen bedrijven ontwikkeld en geïmplementeerd met als resultaat een lager verzuim en een hogere tevredenheid van medewerkers.
Het belangrijkste is en blijft de menselijke verstandhoudingen op een juiste manier te bewaken.
Meike blijft bovenal een nuchtere professional met een heldere kijk en een brede glimlach.

Onze mensen 1

Carin van den Bosch

“Door een goed afgestemde functie en werkomgeving kan de medewerker gezond en efficiënt werken. Dit verhoogt de productiviteit en werktevredenheid.”

Carin van den Bosch is Bewegingswetenschapper en sinds 2004 Europees geregistreerd Ergonoom (Eur.Erg.).  Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar en advies over fysieke belasting. Met name in productie-omgevingen, opslag/distributie en vervoer, detailhandel en kantooromgevingen. Daarnaast geeft zij ook trainingen en opleiding én voert ze RI&E’s uit.

Onze mensen 2

Nicole Schreuder

‘Elke grote reis begint met een kleine stap’

Meer dan 20 jaar is Nicole actief met het begeleiden en coachen op verschillende vlakken. Als Sportcoach, trainer, bedrijfsoefentherapeut en als Verpleegkundige.  Nicole heeft ervaring binnen verschillende bedrijven en organisatie, o.a. bij de Buurtzorg, UMCG, Shell, BAM, Belastingdienst. Ze is met name actief in het geven van health checks, trainingen, workshops en individuele begeleiding. Belangrijk is het komen tot én onderhouden van het gewenste en haalbare eindresultaat.

Onze mensen 3

Esther Hoonhout

“Je eigen modus vinden, waarin je op economische wijze met je energie omgaat zorgt voor een effectieve manier van werken en productiever resultaat.”

Als Haptotherapeut en oefentherapeut-Mensendieck in de reguliere praktijk behandelde zij veel cliënten met stress-gerelateerde klachten. Steeds terugkerende thema’s daarbij zijn eigen grenzen ontdekken, balans vinden tussen belasting en belastbaarheid, optimaal met stress/werkdruk leren omgaan, actieve rol aannemen in je eigen gezondheid.

Onze mensen 4

Mariska van der Kaa

“Gife a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and
you’ll feed him for a lifetime””

Mariska is als bedrijfsoefentherapeut gefascineerd door de invloed van de
werkomgeving op de gezondheid, vitaliteit en het zit- en beweeggedrag. Ze
heeft zich dan ook gespecialiseerd in bevorderen van de werkhouding, het
aanpassen van de ergonomie en het stimuleren van beweging in
kantooromgevingen.
Ze geeft advies, coaching en trainingen en gelooft in de kracht van
praktische adviezen en functioneel oefenen om duurzame veranderingen
teweeg te brengen. Ze werkt dan ook altijd op de werkvloer van de klant.

Onze mensen 5

Iwan Kind

“Het bevorderen van lichaamsbewustwording en empowerment creëert een basis voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Als paramedicus (oefentherapeut-Mensendieck) in de reguliere praktijk maakte hij de opkomst van RSI mee.  Hij specialiseerde zich in trainen, coachen en adviseren van medewerkers om klachten en verzuim als gevolg van fysieke belasting en stress te voorkomen en te verminderen. In 1996 richtte hij Ergomotion op. “Onze werkvloer is bij de opdrachtgever”.

Onze mensen 6

Arjanne Molmans

“Mensen verliezen zich vaak in hun werk en pas aan het einde van de dag vragen zezich af waarom ze zoveel klachten hebben.”

Arjanne is gespecialiseerd in stress en spanningsgerelateerde klachten. Als
bedrijfsoefentherapeut verricht ze werkplekonderzoeken in kantoren en fabrieken. Ook geeft ze cursussen voor fysieke belasting, zodat mensen weten hoe ze hun lichaam op de juiste manier moeten gebruiken, bijvoorbeeld bij tillen en bukken. Naast haar natuurlijke enthousiasme en vrolijkheid is Arjanne to-the-point in haar adviezen. Ze benoemt problemen direct, geeft een heldere onderbouwing en werkt via kleine stapjes aan duurzaam herstel en verbetering.

Onze mensen 7

Robbert Jan Meijerink

Als arbeidsfysiotherapeut zet ik mijn kennis en ervaring in om een gezonde werkomgeving te creëren en het ziekteverzuim te verminderen in uw bedrijf of instelling.

Graag zoek ik samen met u naar een oplossing op maat voor uw arbo gerelateerde vraagstukken. Als coach, begeleider, adviseur, trainer en behandelaar ben ik inzetbaar bij het beoordelen van werkzaamheden en werkfuncties en zoek daarbij naar structurele verbeteringen van de werkomgeving. Bij bestaande gezondheidsproblemen op fysiek gebied, begeleid en behandel ik medewerkers in afstemming met de werkgever. Met het hebben van korte lijnen met leidinggevenden, bedrijfsartsen en HRM streef ik naar een snelle en optimaal herstel en reïntegratie van de medewerker.

Onze mensen 8

Lammert-Jan Strijker

“Vaak staat verzuim en arbeidsongeschiktheid namelijk niet op zich maar zijn er meerdere factoren die belemmerend werken; deze moeten in onderlinge samenhang worden aangepakt.”

Lammert Jan is Arbeidsdeskundige (gecertificeerd register-arbeidsdeskundige) en geeft advies en begeleiding bij ingewikkeld en/of langdurig verzuim, spoor 1 en spoor 2 re-integratie, letselschade, participatie (WWB), arbeidsdeskundig onderzoek. Daarnaast is hij Arbo-adviseur (Arbeidshygiënist) en geeft Lammert-Jan advies over Risico Inventarisaties en Evaluaties, het verbeteren van arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie, zowel op bedrijfsniveau als op individueel niveau.

Onze mensen 9

Frits Stam

“De revalidatiegeneeskunde heeft een vergelijkbare visie op gezondheid en de door ziekte optredende beperkingen en handicaps, met als doel zo goed mogelijk functioneren (participatieniveau) en dus ook werkhervatting in eigen of aangepast (eigen) werk.”

Sinds 2002 geregistreerd als bedrijfsarts en met ervaring in de verzekeringsgeneeskunde.  Voor veel branches gewerkt variërend van zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg, het wegvervoer, de industrie tot en met het onderwijs. Voor zowel MKB als 500+ bedrijven dienstverlening verricht. De combinatie van bedrijfsarts zijn met het gedeeltelijk curatief werkzaam zijn is voor de  bedrijfsgeneeskundige praktijk zeer nuttig gebleken.

Onze mensen 10

Richard Sloot

“Mensen leren gezond te bewegen in relatie tot hun hulpvraag, de dagelijkse activiteiten en individuele mogelijkheden op en naast de werkvloer!”

Als bedrijfsoefentherapeut-Cesar nog steeds werkzaam in de reguliere praktijk en actief op verschillende andere gebieden binnen de zorg, is hij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Binnen Ergomotion is hij onze specialist in het geven van advies en trainingen op het gebied van fysieke belasting, werkplekonderzoeken en het trainen en opleiden van intern deskundigen.

Onze mensen 11

Roy Versteegen

“Het onderzoeken en ontwerpen van een gezonde, veilige en efficiënte werksituatie vormt een belangrijke bijdrage van de ergonomie aan een succesvolle bedrijfsvoering”.

Roy is geregistreerd ergonoom en is lid van de beroepsvereniging van geregistreerde ergonomen (ReN). Zijn ergonomische kennis en ervaring heeft hij opgedaan bij verschillende arbodiensten (ArboNed, ArboUnie) en enkele grote bedrijven. Zijn aandachtsgebieden zijn: fysieke belasting en RSI, (her)inrichting van (kantoor)werkplekken en productontwerp. Ook houdt hij zich bezig met de wet- en regelgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden en voert hij risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E) uit.

Roland Scholts

“Verbetering van werkomstandigheden heeft altijd gunstige effecten. Niet alleen leidt het tot verantwoorde lichamelijke belasting, ook geeft het grotere tevredenheid. Deze twee effecten bij elkaar leiden tot een hoger productiviteit.”

Met ruim 8 jaar ervaring als arbocoordinator cq preventiemedewerker weet Roland Scholts wat er speelt op de werkvloer en vooral welke werkverbeteringen doeltreffend zijn en welke niet. Zijn ervaring strekt zich uit van de Telegraaf Media Groep tot grote thuiszorginstellingen waarin hij oa bedrijfsfitnesscentra opzette, arbo-beleid opzette en implementeerde, projectbegeleiding en risico inventarisaties en het bijhorende plan van aanpak uitvoerde.

X