Interventie fysieke klachten 1

INTERVENTIE BIJ FYSIEKE KLACHTEN

Als medewerkers te maken krijgen met een fysieke overbelasting, repeterende werkzaamheden, langdurig in dezelfde houding zitten of een te hoge werkdruk ervaren, dan kunnen zij te maken krijgen met aanhoudende klachten aan het bewegingsapparaat zoals rug, nek- en schouderklachten.
Onderzoek heeft aangetoond dat 38% van werk gerelateerd ziekteverzuim en 21% van de nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gevolg is van dergelijke klachten. Gelukkig hebben de meeste klachten aan het bewegingsapparaat geen medische oorzaak, maar zijn het a-specifieke klachten die te maken hebben met bijvoorbeeld een slechte werkhouding, overmatige spierspanning, verminderde conditie en inadequaat omgaan met de klacht. Hoe kunnen wij bijdragen aan re-integratie en duurzame inzetbaarheid bij een medewerker met klachten door fysieke overbelasting?

Stap 1
Kennismaken, afspraken vastleggen.

 • Wij maken kennis met de medewerker, HR en leidinggevenden en achterhalen wat mogelijke oorzaken zijn. Welke maatregelen zijn er al genomen en wat is het gewenste resultaat voor de betrokkenen?
 • We bespreken wie wat doet om de interventie tot een succes te maken; wij, de medewerker en de werkgever.

Stap 2
Inventarisatie van de klachten en werkomstandigheden

 • Wij houden een persoonlijke intake met de medewerker om nader kennis te maken en een goed beeld te krijgen van de fysieke belastbaarheid, de klacht en hoe met deze klacht om te gaan.
 • We observeren de werkgewoonten van de medewerker en de werkomstandigheden. Hoe voert de medewerker zijn werkzaamheden uit? Wat is de relatie met de klacht? Hoe zijn de werkomstandigheden? Onze analyse en adviezen worden rechtstreeks aan de medewerker teruggekoppeld en we geven direct praktische tips waar de medewerker mee aan de slag kan.
 • Hierna volgt een uitgebreide rapportage met aanbevelingen, adviezen, afspraken en het vervolgtraject.

Stap 3
Programma op maat: Training on the job

 • Trainen ‘on the job’ ten aanzien van effectief lichaamsgebruik
 • Advies over de gedoseerde opbouw van belasting
 • Coaching ten aanzien van eigen regie en leefstijl
 • Optioneel: oefeningen ter verbetering van de belastbaarheid

RESULTAAT

Voor de medewerker

 • De medewerker leert de bron van de klachten te herkennen en krijgt inzicht en vaardigheden om deze zelf te voorkomen of te verminderen.
 • Fysiek belastende activiteiten worden geïnventariseerd en waar mogelijk opgeheven.
 • De medewerker wordt zich bewust van zijn eigen rol & verantwoordelijkheden.

Voor de werkgever

 • Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.
 • Preventie en een vermindering van verzuim door overbelasting.
 • Sturen op gezond werkgedrag in plaats van medicalisering bij klachten

Meer weten?

X