De meeste werknemers die verzuimen, hervatten hun werkzaamheden weer binnen twee weken. Als een medewerker langer uit de roulatie is, wordt er zowel door de werkgever als door de medewerker gewerkt aan de terugkeer naar het werk.
Het doel van het re-integratietraject 1 e spoor is om werkhervatting bij de huidige werkgever zo goed mogelijk te begeleiden, zodat alle kansen op behoud van eigen werk bij de werkgever benut worden.

Werkwijze

Inventarisatie

Bij aanvang van het onderzoek zal contact worden opgenomen met het multidisciplinair team met als doel dat alle beschikbare informatie over urenopbouw, belastbaarheid en inzetten van hulpmiddelen/voorzieningen up to date is. Na de inventarisatie volgt een rapportage en plan van aanpak. In het plan van aanpak worden concrete afspraken gemaakt over wie, wat en wanneer doet. Op afgesproken tijdstippen wordt tussentijds de voortgang geëvalueerd.

Interventie

  • Anamnese en vaststellen functionele mogelijkheden en beperkingen
  • Onderzoek en voorlichting fysieke en mentale belasting en belastbaarheid.
  • Observatie werkzaamheden/werkhouding en advies  met als doel belastbaarheid vergroten en belasting verlagen
  • Waar nodig advies over ergonomische aanpassingen/voorzieningen
  • Ondersteuning bij het uitbreiden van uren gerelateerd aan de fysieke belastbaarheid ( optioneel)
  • Advies over het realiseren van een andere werkplek (optioneel)
  • Leefstijladvies
  • Coaching ten aanzien van een adequate (pijn) coping en cognitie

Rapportage
We rapporteren de doelen en de resultaten. In het rapport nemen we ook de adviezen op zodat de medewerker deze kan nakijken.

Resultaat

U en uw medewerker weten zo welke maatregelen belangrijk zijn om klachten terug te dringen en hebben de praktische informatie om dit ook daadwerkelijk te doen en terugval te voorkomen. Zo worden alle kansen op behoud van eigen werk en duurzame inzetbaarheid benut.

Voor wie?

Medewerkers die met een verminderde arbeidsbelastbaarheid als gevolg van

Meer weten?