De meeste werknemers die verzuimen, hervatten hun werkzaamheden weer binnen twee weken. Als een medewerker langer uit de roulatie is, wordt er zowel door de werkgever als door de medewerker gewerkt aan de terugkeer naar het werk. Een goede werkrelatie, contact met de werkvloer, advies van een bedrijfsarts en gespecialiseerde begeleiding zorgen ervoor dat alle kansen voor een voorspoedige en duurzame terugkeer naar het werk benut worden. In de begeleiding richten wij ons op de werknemer, de werkzaamheden die verricht worden en de omgeving waarin dit gebeurt.

Werkwijze naar herstel

Inventarisatie
We overleggen met de medewerker en betrokkenen, zoals de bedrijfsarts en de leidinggevende om te inventariseren wat de mogelijke knelpunten zijn die bij terugkeer naar werk. Na de inventarisatie volgt een rapportage en plan van aanpak. In het plan van aanpak worden concrete afspraken gemaakt over wie, wat en wanneer doet. Op afgesproken tijdstippen wordt tussentijds de voortgang geëvalueerd.

Afhankelijk van de uitkomst bieden wij de volgende begeleiding aan de medewerker:

Leefstijladvies
Een goede vitaliteit heeft een positief effect op herstel van en omgang met klachten en aandoeningen. Onderwerpen die aan bod komen, zijn beweging, voeding, slaap en ontspanning.

Coaching
Piekeren, angst, frustratie en het omgaan (fusie) met gedachten heeft een sterke invloed op het (omgang met) klachten. De medewerker krijgt inzicht in zijn (inadequate) emoties en krijgt concrete handvatten om beter hiermee om te gaan. We maken hierbij gebruik van Rationele Emotieve Training en Acceptance en Commitment Therapy.

Training (on the job)
We analyseren of de werkgewoonten van de medewerker effectief zijn om herstel te bevorderen of goed om te gaan met de klacht, geven de medewerker advies over de opbouw van de werkzaamheden en trainen de medewerker in het verbeteren van werkorganisatie en werktechnieken (verbeteren houdingen, reguleren overmatige spierspanning, variatie werkhoudingen etc.)

Ergonomie
We inventariseren of de werkplek optimaal is ingesteld voor de medewerker en of er aanpassingen gewenst zijn van (het huidige) meubilair en hulpmiddelen.

Duur
1 – 3 maanden

Rapportage
We rapporteren de doelen en de resultaten. In het rapport nemen we ook de adviezen op zodat de medewerker deze kan nakijken.

Resultaat
U en uw medewerker weten zo welke maatregelen belangrijk zijn om klachten terug te dringen en hebben de praktische informatie om dit ook daadwerkelijk te doen en terugval te voorkomen. Zo worden alle kansen op behoud van eigen werk en duurzame inzetbaarheid benut.

Bij welke klachten?