SPECIALISTISCHE BEGELEIDING FYSIEKE KLACHTEN

SPECIALISTISCHE BEGELEIDING BIJ FYSIEKE KLACHTEN

We begeleiden medewerkers met fysieke klachten bij re-integratie en duurzame inzetbaarheid. We pakken de klacht aan bij de oorzaak, wat vaak ligt bij bijvoorbeeld een verkeerde (werk)houding. Omdat we trainen ‘on the job’ is onze begeleiding op maat en effectief en kan de medewerker de klachten verminderen en/of voorkomen.

Oorzaken van fysieke overbelasting en ziekteverzuim
Als medewerkers te maken krijgen met een fysieke overbelasting, repeterende werkzaamheden, langdurig in dezelfde houding zitten of een te hoge werkdruk ervaren, dan kunnen zij te maken krijgen met aanhoudende klachten aan het bewegingsapparaat. Onderzoek heeft aangetoond dat 38% van werkgerelateerd ziekteverzuim en 21% van de nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gevolg is van dergelijke klachten.

Gelukkig hebben de meeste klachten aan het bewegingsapparaat geen medische oorzaak, maar zijn het klachten die te maken hebben met bijvoorbeeld een slechte werkhouding, overmatige spierspanning, verminderde conditie en inadequaat omgaan met de klacht.

INTERVENTIE BIJ FYSIEKE KLACHTEN
Wij bieden specialistische begeleiding bij re-integratie en duurzame inzetbaarheid van een medewerker met klachten door fysieke overbelasting.

Stap 1

Kennismaken, afspraken vastleggen.

Wij maken kennis met de medewerker, HR en leidinggevenden en achterhalen wat mogelijke oorzaken zijn. Welke maatregelen zijn er al genomen en wat is het gewenste resultaat voor de betrokkenen? We bespreken wie wat doet om de interventie samen tot een succes te maken; wij, de medewerker en de werkgever.

Stap 2

Inventarisatie van de klachten en werkomstandigheden

Wij houden een persoonlijke intake met de medewerker om nader kennis te maken en een goed beeld te krijgen van de fysieke belastbaarheid en de klacht. We observeren de werkgewoonten van de medewerker en de werkomstandigheden. Hoe voert de medewerker zijn werkzaamheden uit? Hoe staat dit in relatie tot de klacht? Hoe zijn de werkomstandigheden? Onze analyse en adviezen worden rechtstreeks aan de medewerker teruggekoppeld en we geven direct praktische tips waar de medewerker mee aan de slag kan. Hierna volgt een uitgebreide rapportage met aanbevelingen, adviezen, afspraken en het vervolgtraject.

Stap 3

Programma op maat: Training on the job

  • Trainen ‘on the job’ ten aanzien van effectief lichaamsgebruik.
  • Advies over de gedoseerde opbouw van belasting.
  • Coaching ten aanzien van eigen regie en leefstijl.
  • Optioneel: oefeningen ter verbetering van de belastbaarheid.

RESULTAAT

Voor de medewerker

  • De medewerker leert de bron van de klachten te herkennen en krijgt inzicht en vaardigheden om deze zelf te voorkomen of te verminderen.
  • Fysiek belastende activiteiten worden geïnventariseerd en waar mogelijk opgeheven.
  • De medewerker wordt zich bewust van zijn eigen rol & verantwoordelijkheden

Voor de werkgever

  • Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.
  • Preventie en een vermindering van verzuim als gevolg van overbelasting.
  • Sturen op gezond werkgedrag in plaats van medicalisering bij klachten.

MEER WETEN?

X