Arbo en HR professionals weten het al jaren zeker: “Zitten is het nieuwe roken”. Onderzoek na onderzoek wijst uit dat zitten negatieve effecten op de gezondheid heeft en het aantal gezonde levensjaren inkort. En masse kwamen het bedrijfsleven en de overheid in actie om dit gevaar voor de volksgezondheid aan te pakken en er werd dan ook flink geïnvesteerd campagnes voor bewustwording en de realisatie van arbo-verantwoorde staande werkplekken.

Nu ook veel bedrijven zijn voorzien van zit-sta bureaus komen er rapporten naar boven die uitwijzen dat staand werken helemaal niet zo gezond is als iedereen dacht. Staand werken leidt namelijk weer tot andere lichamelijke klachten en aanverwante problemen. Althans, dat geldt voor het incorrect staand werken, iets wat frequent voorkomt. Wat zijn de meest voorkomende fouten en hoe kunnen ze worden voorkomen?

Alan Hedge, professor bij de Department of Design and Environment Analysis van Cornell University, meent dat de negatieve effecten van langdurig staan niet onderdoen voor die van langdurig zitten. Met name het risico op cardiovasculaire aandoeningen neemt toe onder de staanders, waarbij deze groep zelfs een verdubbeld risico heeft op het krijgen van hartziektes. Hij adviseert de 20-8-2 richtlijn om zitten, staan en bewegen af te wisselen. Dit houdt in per half uur:

Staand werken

Omdat er nog veel misverstanden zijn over staand werken hebben we een stappenplan ontwikkeld zodat je op een gezonde en ergonomische manier aan de slag kan gaan met staand werken.