Doe elk uur één of meerdere van onderstaande oefeningen. Ze zijn effectief om vitaal te blijven en rug-, nek en schouderklachten te voorkomen.

Plotseling thuis zitten en niet kunnen werken of meer dan fulltime aan de slag in cruciale beroepen, werken vanuit huis al dan niet met kinderen thuis die onderwezen moeten worden… hoe organiseren werknemers dit?

Stress zorgt ervoor dat je minder goed slaapt en slechte slaapkwaliteit zorgt voor meer stress. Herkenbaar? Maar liefst een derde van de …

stress

Stress zorgt ervoor dat je minder goed slaapt en slechte slaapkwaliteit zorgt voor meer stress. Herkenbaar? Maar liefst een derde van de …

Stress zorgt ervoor dat je minder goed slaapt en slechte slaapkwaliteit zorgt voor meer stress. Herkenbaar? Maar liefst een derde van de …

stressmanagement

Gebrek aan vitaliteit is veelal een verborgen bedreiging op de Nederlandse werkvloer. Zo neemt het ziekteverzuim al jaren toe, met een piek van 4,2 procent van alle gewerkte uren in 2018.

Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste mensen onbewust een voorovergebogen houding aannemen als ze naar hun telefoon, tablet of beeldscherm kijken (Guan et al., 2016).

gids voor preventiemedewerkers.

Een nieuwe Arbowet, dat vraagt om een nieuwe snelstartgids voor preventiemedewerkers! Daarom is de gids voor u aangepast naar …

subsidie duurzame inzetbaarheidDuurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Daaraan levert ESF een subsidie voor bedrijven en (overheids)instellingen.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het inhuren van een externe adviseur, die een adviestraject uitvoert gericht op organisaties helpen met het gezond en gemotiveerd houden van hun werknemers, waardoor zij duurzaam inzetbaar zijn. Het subsidiebedrag kan oplopen tot maximaal 12.500 euro per aanvrager. Enkele belangrijke voorwaarden van de regeling zijn:

 • De kosten van een adviestraject moeten minimaal 12.000 bedragen,
 • De aanvrager moet minimaal twee werknemers in dienst hebben,
 • Wettelijk verplichte activiteiten, bijvoorbeeld in het kader van de Arbowet, kwalificeren niet voor de ESF-DI.

Ergomotion kan een adviestraject uitvoeren en eveneens ondersteunen bij het aanvragen van ESF-DI. Neemt u contact met ons op als u hierover meer wilt weten.Hieronder een aantal criteria waaraan het project moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • Het project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
 • Het project richt zich op de thema’s uit de regeling
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.

De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Registeren voor 14 november

U kunt zich nu al registreren als subsidieaanvrager Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven. Op deze manier bent u er zeker van dat u direct subsidie kunt aanvragen zodra het tijdvak opengaat op 14 november om 09:00 uur.

De registratie verloopt via het subsidieportaal van het Agentschap SZW. Hier maakt u een account aan op naam van uw organisatie. Vervolgens kunt u zich registreren als aanvrager voor de regeling Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven. Als u al een account hebt kunt u direct registreren. Wanneer het tijdvak wordt geopend staat het aanvraagformulier dan direct voor u klaar.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over diensten van Ergomotion die voor subsidie in aanmerking komen ? Als u het contactformulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Verzuim is een grote kostenposten voor bedrijven. Als een werknemer ziek wordt of een ongeluk krijgt, kost dit tijd, geld en het veroorzaakt productieverlies. En een zieke werknemer betekent extra werkdruk bij collega’s.

Vanuit de Arbowet is ieder bedrijf met personeel verplicht om de risico’s op de werkplek te inventariseren en een plan van aanpak te maken om deze risico’s te beperken. Dit gebeurt in een (branchegerichte) risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E). Bij ondernemers en management bestaat vaak het gevoel dat het uitvoeren van het plan van aanpak en het organiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert.
Het kosten-baten-overzicht en het filmpje zijn te vinden op www.rie.nl/kostenbaten.
De  animatie toont dat investeren in een veilige en gezonde werkplek niet alleen kosten bespaart door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar ook bijdraagt aan medewerkerstevredenheid, de productiviteit en de bedrijfscontinuïteit.

De Week van de RI&E, die plaatsvindt van 11 tot 15 juni 2018, staat dit jaar in het teken van de kosten en baten van de RI&E. www.weekvanderie.nl.
In de week van de RI&E helpen wij bedrijven ​aan antwoorden over de RI&E ​met een gratis telefonische helpdesk​. Hier kunt ook u uw vragen voorleggen over de uitvoering van de RI&E ​en over de implementatie van de uitkomsten. Ook bieden wij een gratis RI&E Scan aan om te beoordelen of uw RI&E wel volledig en actueel is. ​D​e scan geld​t​ voor de eerste 10 bedrijven​. Dus als u gebruik wilt maken van dit aanbod​:​ meld u dan nu aan.

Stress zorgt ervoor dat je minder goed slaapt en slechte slaapkwaliteit zorgt voor meer stress. Herkenbaar? Maar liefst een derde van de …