training fysieke belasting

Bij heel wat bedrijven komen duw- en trekwerkzaamheden voor. Zelfs als de lading op wieltjes staat, zijn dat zware fysieke handelingen

App om bewuster om te gaan met fysieke belasting 1

De gratis app BewustBelast ondersteunt werknemers in het maken van ‘bewust gezonde keuzes’.

UItkomsten Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 2

Werken in een prettige omgeving met goede arbeidsomstandigheden is voor de meeste mensen heel belangrijk.

Energieker en blijer bij beeldschermwerk? Een betere houding helpt! 3

Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste mensen onbewust een voorovergebogen houding aannemen als ze naar hun telefoon, tablet of beeldscherm kijken (Guan et al., 2016).

gids voor preventiemedewerkers.

Een nieuwe Arbowet, dat vraagt om een nieuwe snelstartgids voor preventiemedewerkers! Daarom is de gids voor u aangepast naar …

Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E 4

Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E 5Verzuim is een grote kostenposten voor bedrijven. Als een werknemer ziek wordt of een ongeluk krijgt, kost dit tijd, geld en het veroorzaakt productieverlies. En een zieke werknemer betekent extra werkdruk bij collega’s.

Vanuit de Arbowet is ieder bedrijf met personeel verplicht om de risico’s op de werkplek te inventariseren en een plan van aanpak te maken om deze risico’s te beperken. Dit gebeurt in een (branchegerichte) risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E). Bij ondernemers en management bestaat vaak het gevoel dat het uitvoeren van het plan van aanpak en het organiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert.
Het kosten-baten-overzicht en het filmpje zijn te vinden op www.rie.nl/kostenbaten.
De  animatie toont dat investeren in een veilige en gezonde werkplek niet alleen kosten bespaart door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar ook bijdraagt aan medewerkerstevredenheid, de productiviteit en de bedrijfscontinuïteit.

De Week van de RI&E, die plaatsvindt van 11 tot 15 juni 2018, staat dit jaar in het teken van de kosten en baten van de RI&E. www.weekvanderie.nl.
In de week van de RI&E helpen wij bedrijven ​aan antwoorden over de RI&E ​met een gratis telefonische helpdesk​. Hier kunt ook u uw vragen voorleggen over de uitvoering van de RI&E ​en over de implementatie van de uitkomsten. Ook bieden wij een gratis RI&E Scan aan om te beoordelen of uw RI&E wel volledig en actueel is. ​D​e scan geld​t​ voor de eerste 10 bedrijven​. Dus als u gebruik wilt maken van dit aanbod​:​ meld u dan nu aan.

Preventiemedewerker: Instrumenten en tips voor communicatie 6

inPreventie lanceert daarvoor de online Toolbox Samenwerken; een door TNO ontwikkelde toolbox met instrumenten die helpen bij de samenwerking en bij het onder de aandacht houden van preventie.

health check

Nieuw bij Ergomotion: Integraal Vitaliteits Management. Systematisch en doelgericht werken aan de gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid

Werkstress aanpakken? Kom in beweging! 7

Wanneer we gestrest zijn en graag willen ontspannen, denken we vaak: rustig aan doen. Maar heb je er ooit over nagedacht dat een effectieve manier tot ontspanning inspanning zou kunnen zijn? 

Kosten-baten overzicht van de RI&E 8

Onlangs publiceerde het Steunpunt RI&E een overzicht van de kosten en baten van een RI&E.  Deze geeft een handig overzicht van de welke kosten de RI&E met zich mee brengt en wat de baten zijn.

OIRA (het Online Interactive Risk Assessment) 9

De OiRA RI&E is toegankelijker en overzichtelijker geworden.

Om het ergonomisch werken en het instellen van een beeldschermwerkplek zo makkelijk mogelijk te maken

X