Bij ondernemers en management bestaat vaak het gevoel dat het uitvoeren een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) het plan van aanpak en het organiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert. Onderzoek laat echter zien dat 1 euro investeren in gezond en veilig werken gemiddeld 2,20 euro oplevert (bron: International Social Security Association). Investeren in een veilige en gezonde werkplek bespaart niet alleen kosten door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar draagt ook bij aan medewerkerstevredenheid, de productiviteit en de bedrijfscontinuïteit.
Onlangs publiceerde het Steunpunt RI&E een overzicht van de kosten en baten van een RI&E.  Deze geeft een handig overzicht van de welke kosten de RI&E met zich mee brengt en wat de baten zijn.

X