Opkomende gezondheids- en veiligheidsrisico’s. 1In november van 2019 zijn de eerste uitkomsten van de European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-3) gepresenteerd: het onderzoek naar nieuwe en opkomende risico’s van werknemers in Europa. In de context van maatschappelijke veranderingen zijn de meest voorkomende arbo risicofactoren:

  • Herhaalde hand- of armbewegingen
    (65% van de organisaties, tegenover 52% in 2014),
  • Omgaan met met moeilijke klanten, leerlingen, patiënten
    (61%, tegenover 58% in 2014)
  • Het tillen of verplaatsen van mensen of zware lasten (54%, tegenover 47%)

Langdurig zitten is een opvallende nieuwkomer in de lijst. In eerdere edities werd hier nog niet naar gevraagd. Veel organisaties geven aan dat dit risico speelt.

ETALAGEPOP BEELD GEZONDHEIDSRISICO’S UIT

Gedragsfuturist William Higham en een team van deskundigen op het gebied van ergonomie, gezondheid op het werk en professioneel welzijn onderzoeken de effecten die kantoorwerkplekken hebben op de gezondheid van werknemers.
Op basis van enquêtes onder meer dan 3000 werknemers in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk voorspelde het team hoe kantoren het menselijk lichaam in de komende 20 jaar zouden kunnen veranderen.

Op basis van hun bevindingen, die in opdracht van Fellowes zijn gedaan, hebben de onderzoekers samen met modellenspecialisten Helix 3D Ltd. ‘Emma’ gecreëerd – een verontrustende, levensgrote etalagepop die de potentiële impact van moderne werkplekken op ons lichaam illustreert. Arme Emma heeft elke dag urenlang een voorovergebogen houding boven haar bureau, droge rode ogen van langdurige blootstelling aan een computerscherm en een vale huid door kunstlicht.

X