In onderzoek naar werkbeleving geeft 42% van de Nederlanders aan dat de werkdruk het afgelopen jaar is gestegen en maar liefst 32% vindt de de huidige werkdruk te hoog. Deze cijfers zijn over de afgelopen 3 jaar gestaag gestegen en leggen langzaam meer druk op de duurzame inzetbaarheid.

Dat werkstress inmiddels de beroepsziekte nummer 1 is zal niemand meer verrassen, maar toch ontbreekt het bij de meeste organisaties nog steeds aan een actieve houding en een doordacht plan om de werkdruk structureel te verlagen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert de Week van de Werkstress om werkgevers te stimuleren werk te maken van het verlagen van werkstress. Op de website zijn inspirerende praktijkverhalen, handige hulpmiddelen en diverse bijeenkomsten te vinden.