UItkomsten Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 1

Werken in een prettige omgeving met goede arbeidsomstandigheden is voor de meeste mensen heel belangrijk.

Energieker en blijer bij beeldschermwerk? Een betere houding helpt! 2

Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste mensen onbewust een voorovergebogen houding aannemen als ze naar hun telefoon, tablet of beeldscherm kijken (Guan et al., 2016).

gids voor preventiemedewerkers.

Een nieuwe Arbowet, dat vraagt om een nieuwe snelstartgids voor preventiemedewerkers! Daarom is de gids voor u aangepast naar …

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid 3

subsidie duurzame inzetbaarheidDuurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Daaraan levert ESF een subsidie voor bedrijven en (overheids)instellingen.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het inhuren van een externe adviseur, die een adviestraject uitvoert gericht op organisaties helpen met het gezond en gemotiveerd houden van hun werknemers, waardoor zij duurzaam inzetbaar zijn. Het subsidiebedrag kan oplopen tot maximaal 12.500 euro per aanvrager. Enkele belangrijke voorwaarden van de regeling zijn:

 • De kosten van een adviestraject moeten minimaal 12.000 bedragen,
 • De aanvrager moet minimaal twee werknemers in dienst hebben,
 • Wettelijk verplichte activiteiten, bijvoorbeeld in het kader van de Arbowet, kwalificeren niet voor de ESF-DI.

Ergomotion kan een adviestraject uitvoeren en eveneens ondersteunen bij het aanvragen van ESF-DI. Neemt u contact met ons op als u hierover meer wilt weten.Hieronder een aantal criteria waaraan het project moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • Het project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
 • Het project richt zich op de thema’s uit de regeling
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.

De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Registeren voor 14 november

U kunt zich nu al registreren als subsidieaanvrager Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven. Op deze manier bent u er zeker van dat u direct subsidie kunt aanvragen zodra het tijdvak opengaat op 14 november om 09:00 uur.

De registratie verloopt via het subsidieportaal van het Agentschap SZW. Hier maakt u een account aan op naam van uw organisatie. Vervolgens kunt u zich registreren als aanvrager voor de regeling Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven. Als u al een account hebt kunt u direct registreren. Wanneer het tijdvak wordt geopend staat het aanvraagformulier dan direct voor u klaar.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over diensten van Ergomotion die voor subsidie in aanmerking komen ? Als u het contactformulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E 4

Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E 5Verzuim is een grote kostenposten voor bedrijven. Als een werknemer ziek wordt of een ongeluk krijgt, kost dit tijd, geld en het veroorzaakt productieverlies. En een zieke werknemer betekent extra werkdruk bij collega’s.

Vanuit de Arbowet is ieder bedrijf met personeel verplicht om de risico’s op de werkplek te inventariseren en een plan van aanpak te maken om deze risico’s te beperken. Dit gebeurt in een (branchegerichte) risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E). Bij ondernemers en management bestaat vaak het gevoel dat het uitvoeren van het plan van aanpak en het organiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert.
Het kosten-baten-overzicht en het filmpje zijn te vinden op www.rie.nl/kostenbaten.
De  animatie toont dat investeren in een veilige en gezonde werkplek niet alleen kosten bespaart door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar ook bijdraagt aan medewerkerstevredenheid, de productiviteit en de bedrijfscontinuïteit.

De Week van de RI&E, die plaatsvindt van 11 tot 15 juni 2018, staat dit jaar in het teken van de kosten en baten van de RI&E. www.weekvanderie.nl.
In de week van de RI&E helpen wij bedrijven ​aan antwoorden over de RI&E ​met een gratis telefonische helpdesk​. Hier kunt ook u uw vragen voorleggen over de uitvoering van de RI&E ​en over de implementatie van de uitkomsten. Ook bieden wij een gratis RI&E Scan aan om te beoordelen of uw RI&E wel volledig en actueel is. ​D​e scan geld​t​ voor de eerste 10 bedrijven​. Dus als u gebruik wilt maken van dit aanbod​:​ meld u dan nu aan.

Slaaptekort leidt tot werkgerelateerde stress en vise versa! 6

Stress zorgt ervoor dat je minder goed slaapt en slechte slaapkwaliteit zorgt voor meer stress. Herkenbaar? Maar liefst een derde van de …

Preventiemedewerker: Instrumenten en tips voor communicatie 7

inPreventie lanceert daarvoor de online Toolbox Samenwerken; een door TNO ontwikkelde toolbox met instrumenten die helpen bij de samenwerking en bij het onder de aandacht houden van preventie.

health check

Nieuw bij Ergomotion: Integraal Vitaliteits Management. Systematisch en doelgericht werken aan de gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid

Week van de werkstress 9

Dat werkstress inmiddels de beroepsziekte nummer 1 is zal niemand meer verrassen, maar toch ontbreekt het bij de meeste organisaties nog steeds aan een actieve houding en een doordacht plan

Werkstress aanpakken? Kom in beweging! 10

Wanneer we gestrest zijn en graag willen ontspannen, denken we vaak: rustig aan doen. Maar heb je er ooit over nagedacht dat een effectieve manier tot ontspanning inspanning zou kunnen zijn? 

Kosten-baten overzicht van de RI&E 11

Onlangs publiceerde het Steunpunt RI&E een overzicht van de kosten en baten van een RI&E.  Deze geeft een handig overzicht van de welke kosten de RI&E met zich mee brengt en wat de baten zijn.

X